Rašytojos Loretos Jastramskienės mintys

Rašytojos Loretos Jastramskienės mintys

2022-02-25

Olgos Posaškovos nuotrauka

Rašytoja Loreta Jastramskienė: knygos skaitymą galima palyginti su nėrimu į nepažįstamus vandenis, kai virš galvos užsiveria takas, skiriantis du pasaulius, o tu bandai surasti tai, ko nuolat žemėje ieškojai. 

Knygos skaitymą galima palyginti su nėrimu į nepažįstamus vandenis, kai virš galvos užsiveria takas, skiriantis du pasaulius, o tu bandai surasti tai, ko nuolat žemėje ieškojai. Skaitytojai nardo ir atranda skirtingų dalykų, nes nuostabus žodis knyga kartais gali būti paprasčiausia bjaurastis. Vertinga knyga vadinu kūrinius, kuriuose gilinamasi į žmogaus prigimtį, jo likimą istorinėje aplinkoje, kuriuose atrandu tikruosius rašytojo išgyvenimus.

Laimingiausi darbuotojai tie, kurie dirba bibliotekose. Man jie asocijuojasi su likimo apdovanotaisiais, nes juk bibliotekose sukaupta daugybė knygų. Bibliotekų darbuotojai kasdien savo lankytojams siūlo knygas; man atrodo, kad jie daugiausiai ir skaito. Bet jeigu jau klausiate rekomendacijos, tai galėčiau pasiūlyti knygą, kuri iki šiol yra pasaulio rašytojų kūrybos šaltinis. Siūlyčiau skaityti Šventą Raštą.

Darbe. Kai kompiuterio ekranas stovėjo per žemai, po juo sudėdavau daug didelio formato knygų.

Jos sugyvens kaip tolerantiškos konkurentės. Popierinė knyga, tikiu, bus amžina, nes ji kvepia, ją gali liesti, to jausmo pasiilgsti, jo atkartoti nesugebės joks kitas daiktas.

Istorinės aplinkybės daro poveikį sąsajoms su knygomis ir požiūriui į jas. Mano karta neturėjo galimybės skaityti puikių klasikų, buvo uždraustos visos knygos religine tema, tik iš pogrindžio spaustuvės galėjai jų gauti. Turėjau kelis tokius maldynėlius, labai juos branginau, bet žinojau, kad jų negalima niekam rodyti. Tačiau kiekvienoje kartoje yra skaitančiųjų ir to nemėgstančiųjų arba neturinčiųjų galimybių tai daryti. Tai šia prasme visos kartos panašios.

Į mūsų namus kartais atvykdavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Jis visuomet atveždavo pilną portfelį knygų – Bažnyčios kronikų, Šventą Raštą, dar sovietmečiu leistą Naująjį Testamentą, kitų. Šių knygų neskolinčiau, nes jos man yra truputį daugiau nei knygos.

Jau nugyvenau 58 metus, tai į apsakymą nesutilptų. Turbūt reikėtų romano.

Prancūzų (nes su šios šalies kultūra susipažinau dar pirmoje klasėje), austrų, vokiečių, skandinavų ir, aišku, lietuvių, nes tai mano tautos rašytojai.

Esu penkių knygų autorė – romanų Vanduo nemoka kalbėti, Juokingos moters agapė, Visada, Tėve, bus Amerika, novelių romano Įpėdiniai ir esė Bilietas į Grįžulo Ratus, skirtos pasaulio rašytojams. Apie ką šios knygos? Jos visos skirtingos, tačiau jas visas sieja žmogaus vidinės laisvės troškimas.

Skaitau iš karto kelias knygas, mėgstu jas kaitalioti, priklausomai nuo nuotaikos. Šiuo metu tai – Madlenos Miler (Madeline Miller) Achilo giesmė, Antano Šileikos Laikinai jūsų ir Boriso Kremniovo Šubertas.


Apie Oną Maksimaitienę, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją

Apie Oną Maksimaitienę, pirmojo sieninio Lietuvos istorijos žemėlapio sudarytoją

2022-02-24

Tado Vrublevskio skaitykloje eksponuojama paroda, skirta Onos Maksimaitienės 120-osioms gimimo metinėms pažymėti. Ši Lietuvos istorijos mokslui bei švietimo sistemai daug nusipelniusi legendinė asmenybė, gimusi 1902 metais, buvo viena pirmųjų profesionalių istorikių su universitetiniu išsilavinimu. Ji vis dar lieka nepelnytai užmiršta ir neįvertinta. Apie O. Maksimaitienės gyvenimo kelią ir nuopelnus istorijos mokslui ir Panevėžio miestui pasakoja mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė.

Klausyti įrašo

Vilko vaikai: „Jei ne Lietuva, manęs jau nebūtų“

Vilko vaikai: „Jei ne Lietuva, manęs jau nebūtų“

2022-02-22

 

2022 m. kovo 3 d., 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks Lietuvos istorijos instituto doktorantės Rūtos Matimaitytės paskaita „Vilko vaikai: „jei ne Lietuva, manęs jau nebūtų“. Paskaita skiriama atkurtos Lietuvos nepriklausomybės dienai atminti.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pokariu Lietuvą pasiekė masinė migracija iš Rytų Prūsijos. Lietuvos gyventojų atmintyje Rytprūsių krašto vokiečių alkio vaizdinys išliko ilgam. Vaizdingiausiai vokiečių alkio vaikus biografiniuose užrašuose apibūdino poetas Marcelijus Martinaitis, prisimindamas juos kaip utėlėtus, nuo alkio ištinusius, skudurais apsivyniojusius pamėlynijusias kojas. Lietuvos vaidmuo Rytprūsių krašto vokiečių istorijoje pokario metais buvo itin svarbus – šalis tapo prieglobsčiu tūkstančiams išbadėjusių ir nuo mirties besivaduojančių vaikų.

Paskaitos metu istorikė Rūta Matimaitytė pristatys vilko vaikų istorijos siužetą, plačiau papasakos apie vilko vaikų likimus Lietuvoje. Kokią reikšmę alkio vaikams turėjo sovietmečio tyla? Kaip pasikeitė šių žmonių gyvenimai, Lietuvai tapus nepriklausoma, demokratine valstybe? Atsakymus kviečiame sužinoti lektorės paskaitoje. Lektorės rengiama paskaita yra sudėtinė jos tyrimų ir disertacijos „Vaikų migracija į sovietų Lietuvą (1944–1960) metais: istorija, atmintis ir trauma“ dalis.


Naujos knygos

Naujos knygos

2022-02-21

Francopan, Peter. The new Silk Roads: the present and future of the world. London: Bloomsbury Publishing, 2018. 313 p.

Garsios knygos Šilko keliai (The Silk Roads) autorius parengė jos tęsinį, kuriame pateikiama  nauja žmonijos dabarties ir ateities vizija.  Dabartiniame pasaulyje vykstantys dramatiški pokyčiai nagrinėjami, atsižvelgiant visų pirma į Rytuose kylančias galias: „visi keliai vedė į Romą, šiandien jie veda į Pekiną“. Kol Vakarus kamuoja susvetimėjimas ir susiskaldymas, senaisiais prekybos keliais mezgasi naujas santykių tinklas. Knygoje nagrinėjama dabar vykstanti galios centro slinktis iš Vakarų į Rytus, aptariama, kokie keliai veda žmoniją į ateitį.

Glasman-Deal, Hilary. Science research writing. New Jersey: World Scientific, 2021. 356 p.

Šis vadovas suteikia galimybę tiksliųjų, gyvybės ir gamtos mokslų sričių tyrėjams raštingai ir efektyviai rengti santraukas, straipsnius, disertacijas, technines ataskaitas ir kitus profesinius tekstus  anglų kalba. Antrasis atnaujintas knygos leidimas atspindi naujausias techninio ir profesinio rašymo praktikas. Pagrindinis dėmesys joje skiriamas tiek doktorantų, tiek ir patyrusių aukščiausio lygio tyrėjų rašymo poreikiams, nepriklausomai nuo to, ar anglų kalba yra jiems gimtoji.

Galeotti, Mark. A short history of Russia: from the pagans to Putin. London: Ebury Press, 2020. 190 p.

Šioje knygoje glaustai apžvelgiama  Rusijos istorija nuo XIX a. iki dabartinių laikų. Parodoma, kaip siekiant sukurti tautinę tapatybę, suvienyti žmones ir parodyti savo galią užsieniui, šalyje buvo nuolat perrašoma istorija ir mitologizuojama praeitis. Atskleidžiama, kokį svarbų vaidmenį, kintant Rusijai, vaidino įvairios užsienio valstybės.

Medieval and early modern murder: legal, literary and historical contexts. Woodbridge: The Boydell Press, 2021. 486 p.

Šiame esė rinkinyje nagrinėjama žmogžudystė Viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais.  Parodoma, kaip tyčinio ir netyčinio, pagrįsto ir nepagrįsto nužudymo apibrėžimai priklausė nuo teisinės terminijos ir visuomenės įstatymų. Viduramžių visuomenių požiūris į atskiras žmogžudystes skirdavosi, priklausomai nuo žudiko ir aukos socialinės padėties, lyties, gebėjimo suvokti savo padarytą nusikaltimą, nužudymo  motyvų ir priemonių. Knygoje pateikiama gausybė įvairiuose šaltiniuose aprašytų žudymo atvejų, aptariama, kaip žmogžudystė pateikiama literatūroje, ir šio nusikaltimo padariniai bendruomenei.

Makers and users of medieval books: essays in honour of A. S. G. Edwards. Cambridge: D. S. Brewer, 2014. 258 p.

Šis esė rinkinys parengtas, siekiant pagerbti iškilaus britų Viduramžių rankraščių studijų specialisto prof. A. S. G. Edvardso (A. S. G. Edwards) gyvenimo darbus. Jis skirtas šį mokslininką labiausiai dominusiai temai: vėlyvosios rankraštinės bei ankstyvosios spausdintos knygos istorijai. Žymiausi šios srities specialistai aptaria įvairius to meto Britanijos knygos kultūros klausimus: literatūros kūrinių temas bei turinį, paleografiją, knygų gamybą, nuosavybę ir suvokimą.

Bromer, Anne C.; Edison, Julian I. Miniature books: 4000 years of tiny treasures. New York: Abrams, 2007. 215 p.

Šioje puikiai išleistoje knygoje apžvelgiama miniatiūrinių knygų įvairovė, apimant net 4000 metų laikotarpį, nuo dantiraščio lentelių iki šiuolaikinėmis technologijomis sukurtos „nanobiblijos“. Pristatoma stulbinanti gausybė žavingų įvairiausio turinio, formato ir apipavidalinimo miniatiūrinių knygų. Kai kurios iš jų labai retos. Įdomiai pasakojama apie jų kūrėjus ir savininkus. Atskiras skyrius skirtas iliuminuotoms Renesanso rankraštinėms knygelėms. Aptariamas miniatiūrinių knygų menas: šriftai, iliustracijos, prabangiai papuošti viršeliai. Knyga iliustruota per 300 spalvotų nuotraukų.

Miller, Julia. Tradition and individuality: bindings from the University of Michigan Greek Manuscript Collection. Ann Arbor: The Legacy Press, 2021. 648 p.

Nusipelniusi knygų restauratorė detaliai aprašo šimto IV–XIX a. graikų rankraštinių knygų iš Mičigano universiteto (University of Michigan) fondų įrišus. Dauguma jų – tradicinio ar mišraus graikiškojo stiliaus, yra tik kelios išimtys (armėniškasis stilius ir kt.). Kiekvieno įrišo aprašą lydi jo svarbiausių elementų spalvinės nuotraukos. Įvadiniame straipsnyje aptariama šios rankraščių kolekcijos komplektavimo istorija. Specialiame priede pristatomas išsamus vieno iš aprašomų rankraščių tyrimas ir pasakojama, kaip buvo pagamintas jo smarkiai pažeisto įrišo modelis –  tokiu būdu atkuriamas pradinis įrišo pavidalas.

The Oxford anthology of Roman literature. Oxford: Oxford University Press, 2013. 633 p.

Nors senovės Romos literatūra neprarado savo svarbos ir šiais laikais, sunku rasti išsamesnį į anglų kalbą išverstų jos kūrinių rinkinį. Šioje antologijoje atskleidžiamas Romos literatūros laikotarpis nuo II a. pr. Kr. iki II a. po Kr., kuriam būdinga didelė literatūros kūrinių gausa. Dauguma pristatomų autorių rašė lotynų kalba, tačiau siekiant parodyti Romos literatūros įvairovę, į antologiją įtraukti ir graikiškai rašiusių autorių darbai. Antologija atspindi įvairių žanrų kūrinius: dramos, epo, satyros, lyrikos ir kt. Redaktoriai šiam tomui pasistengė parinkti tokius tekstus, kurie geriausiai perteikia kiekvieno autoriaus kūrybos esmę.

Droste, Heiko. The business of news. Leiden; Boston: Brill, 2021. 331 p.

XVII a. keitimasis žiniomis buvo svarbus socialinių santykių veiksnys, susijęs su dalyvavimu įtakingose visuomenės grupėse ir todėl su privilegijomis. Žinios tapo svarbiu socialiniu ištekliumi. Šioje studijoje nagrinėjamas žinių valdymas, jo dalyviai ir priemonės XVII a. Šiaurės Europoje. Aptariamos temos: privati korespondencija, spausdinti bei rankraštiniai laikraščiai, laikraščių platintojai, pašto sistema, žiniasklaidos rinka ir kt.

Crowe, David M. The Baltic States and the Great Powers: foreign relations, 1938–1940. London; New York: Routledge, 2019. 264 p.

Ši knyga pirmą kartą buvo išleista 1993 metais, pasitelkiant tuo metu neseniai tapusią prieinama gausią archyvinę medžiagą. Joje nagrinėjama nepriklausomų Baltijos šalių geopolitinė padėtis ir santykiai su kaimyninėmis valstybėmis. Knyga prasideda 1917–1936 m. laikotarpio apžvalga, toliau išsamiai aprašomi Baltijos šalių prievartinį prijungimą prie Sovietų Sąjungos lėmę 1938–1940 m. diplomatiniai įvykiai ir kariniai veiksmai. Pasakojama apie Sudetų ir Mėmelio krizes, Molotovo–Ribentropo paktą, Baltijos šalių ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis, Baltijos vokiečių migracijas, sovietų naudojimąsi Estijos kariniais objektais, puolant Suomiją, ir, galiausiai, sovietinę Baltijos šalių okupaciją bei aneksiją. Atskleidžiama, kaip ir kodėl ištisa Europa slinko karo link.

Benedictow, Ole J. The complete history of the Black Death. Woodbridge: The Boydell Press, 2021. 1026 p.

Juodosios Mirties vardą gavusi XIV a. buboninio maro pandemija buvo didžiausia ir didžiausią mirtingumą sukėlusi epidemija žmonijos istorijoje, kuri sukrėtė pasaulį iki pamatų. Šioje knygoje siekiama pateikti visų  reikšmingų šios pandemijos aspektų studijų sintezę. Aptariamos klinikinės bei epidemiologinės ligos ypatybės, jos geografinė kilmė, paplitimas Europoje, Vidurio Rytuose, Mažojoje Azijoje, Europoje ir dabartinės Rusijos teritorijoje, susisteminti duomenys apie mirtingumą. Teigiama, kad tikrasis mirtingumas buvo daug didesnis nei manyta ir siekė net 60 proc. Europos gyventojų. Aptariama, kaip didžiulis gyventojų skaičiaus sumažėjimas padarė reikšmingą poveikį istorijos tėkmei.

A cultural history of memory. London: Bloomsbury, 2020. 6 t. (The Cultural Histories Series).

Kaip per pastaruosius 2500 metų pasikeitė atminties suvokimas? Kaip žmonių kolektyvinė atmintis atsispindi politikoje, kultūroje, filosofijoje ir moksle? Šiame šešių tomų darbe atminties suvokimas svarstomas įvairiuose istoriniuose kontekstuose, apimant 2500 metų laikotarpį nuo Antikos iki šių dienų. Jo puslapiuose šiuos klausimus nagrinėja 64 specialistai, kiekvienas iš jų atskleidžia tam tikrą temą tam tikru laikotarpiu. Paskiri tomai skirti tokiems laikotarpiams:  1) Antikos laikai (800 pr. Kr. – 500 po Kr.); 2) Viduramžiai (500 –1450); 3) Ankstyvieji naujieji laikai (1450–1700); 4) XVIII amžius (1700–1800); 5) XIX amžius (1800–1900); 6) Ilgasis XX amžius (1900–2000+). Siekiant užtikrinti leidinio visumos darną, visų tomų skyrių pavadinimai vienodi ir atitinka šias temas: politika, laikas ir erdvė, medijos ir technologijos, mokslas ir švietimas, filosofija, religija ir istorija, aukštoji ir populiarioji kultūra, visuomenė, prisiminimai ir užmarštis.

Anotacijas parengė Ana Venclovienė


XVI a. Tetraevangelija – daugialypė ženklų sistema ir informacijos šaltinis

XVI a. Tetraevangelija – daugialypė ženklų sistema ir informacijos šaltinis

2022-02-18

Restauruojant XVI a. Tetraevangeliją, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos restauratorė Gražina Smaliukienė aiškinosi šios knygos dekoro kaip puošybos elementų visumą, sietiną su knygos turiniu. Tyrimo metu buvo atskleista Tetraevangelijos proveniencijų, įrašų, vandenženklių ir knygos sandaros elementuose užkoduota informacija. Tai leido suprasti bei paaiškinti ir Tetraevangelijoje rastas įvairių jos gyvavimo laikotarpių žymas, kūrimo subtilybes ir pakitimus. Pranešime pristatomi nauji knygos įrišo tyrimo metodai ir jų rezultatai. Ši išplėtota istorinių knygų įrišų studija leis žymiai įvairiapusiškiau pažvelgti į knygą kaip į daugialypį kultūros reiškinį.

Pirmas epizodas:

  1. Įžanga XVI a. Tetraevangelijos kūrimosi prielaidos ir apibūdinimas.
  2. Proveniencijos, įrašai ir pažaidos .4.50
  3. Užsagos 12.57

Antras epizodas

  1. Tyrimo apibendrinimas.
  2. Įspaudai .4.35


Biblioteka dalyvauja Vilniaus knygų mugėje 2022 m. vasario 24–27 d.

Biblioteka dalyvauja Vilniaus knygų mugėje 2022 m. vasario 24–27 d.

2022-02-17

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka dalyvauja Vilniaus knygų mugėje 2022 m. vasario 24–27 d.
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, 3salė, 3.56 stendas

Vasario 24 d. 15 val. konferencijų salėje 5.3 Biblioteka kviečia į diskusiją „Pranciškus Skorina ir spaudos pradžia Lietuvoje: žvilgsnis iš 500 metų perspektyvos“. LR Seimo nutarimu 2022-ieji paskelbti Pranciškaus Skorinos metais; tai ir pirmosios Vilniuje įkurtos Rytų Europos spaustuvės 500-mečio, ir spaudos pradžios Lietuvoje sukaktis. Renginio metu bus kalbama apie P. Skoriną, jo išleistą „Mažąją kelionių knygelę“ – pirmąją LDK išspausdintą knygą. Sužinosite ir apie kitus 2022 metais planuojamus Pranciškui Skorinai skirtus renginius.

Renginį ves Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, dalyvaus doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas (Prahos Karolio universitetas), prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), prof. habil. dr. Aušra Navickienė (Vilniaus universitetas), dr. Rima Cicėnienė (LMA Vrublevskių biblioteka).

Pasibaigus renginiui, Bibliotekos stende nuo 16 iki 17 val. bus galima gauti knygos „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“ sudarytojo dr. Sigito Narbuto autografą.

Bibliotekos stende siūlome įsigyti naujausią tęstinio mokslo darbų leidinio „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka“ tomą.

Vasario 24–26 d. nuo 16 iki 18 val. Bibliotekų erdvėje Vrublevskių bibliotekos knygų restauratorės Birutė Giedraitienė ir Edita Keršulytė ves edukacinius užsiėmimus „Parašyk atvirlaiškį senoviniu rašalu“. Knygų restauratorės išmokys pasigaminti istorinio galo rašalo. Sužinosite, kaip šis rašalas buvo naudojamas senovėje, pamatysite juo rašytų ir pieštų pavyzdžių, savo pasigamintu rašalu galėsite parašyti atvirlaiškį.

Artėjant Vilniaus 700-ųjų metinių jubiliejui Vrublevskių bibliotekos stende siūlome įsigyti albumą „Vilnius ženkleliuose“, o vasario 24 d. nuo 14 iki 15 val. viena iš leidinio sudarytojų dr. Birutė Railienė dalins autografus.


Naujos knygos

Naujos knygos

2022-02-11

Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. T. 1–2.

Dvitomyje devyni mokslo istorikai nagrinėja Vilniaus Stepono Batoro universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto veiklą 1919–1939 metais. 1919 m. atkurtas Vilniaus Stepono Batoro universitetas tapo svarbiu mokslo centru. Net penkių Mikalojaus Koperniko universiteto Torunėje fakultetų įsisteigimas siejamas su Stepono Batoro universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultetu. Autoriai išsamiai aprašo Fakulteto steigimo aplinkybes, struktūrą, veiklą 1919–1939 metais. Pirmajame tome atskleista Matematikos, Astronomijos ir meteorologijos, Fizikos, Chemijos katedrų veikla tarpukariu. Antrasis skirtas žemės mokslų (geografijos, geologijos), botanikos, zoologijos, anatomijos ir bendrosios biologijos pasiekimams. Pateikti mokslo darbų sąrašai, trumpos mokslininkų biografijos, nuotraukos.

Koc, Stanisław. Inowrocław na tle polityki historycznej Polski: z okazji 700-letniej rocznicy wyroku w procesie polsko-krzyżackim w Inowrocławiu. Inowrocław: Totem, 2021. 178 p.

1320–1321 metais Inovroclave vyko lenkų ir kryžiuočių teismo procesas. Popiežiaus tribunolo priimtas nuosprendis paveikė tolesnę Lenkijos politiką, istoriją. Knygoje autorius atskleidžia, kokius pėdsakus istoriniai įvykiai paliko Inovroclavo Viduramžių architektūroje.

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków: studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818–2018. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2021. 601 p.

1818 m. spalio 3 d. laikraštis „TygodnikWilenski“ išspausdino Adomo Mickevičiaus eilėraštį „Miesto žiema“. Ta proga 2018 m. lapkričio 9–10 d. Balstogėje įvyko Lenkijos mokslų akademijos ir Balstogės universiteto organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Mickevičiaus debiutai, romantikų debiutai: tradicija, strategija, idėja, kalba“. Pranešėjai nagrinėjo ankstyvąją ir vėlesnę A. Mickevičiaus kūrybą, jos sąsajas su kitais lenkų ir kitų tautų romantizmo autorių kūriniais. Knygoje spausdinami konferencijos dalyvių pranešimai.

Perle, Jehoszua. Żydzi dnia powszedniego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, [2021]. 164 p.

Jehošua Perlė (Jehoszua Perle) gimė 1888 m. neturtingoje žydų šeimoje Radome, 1905 m. persikėlė į Varšuvą ir dirbo įvairiose vietose smulkiu valdininku ar buhalteriu, bendradarbiavo žydų spaudoje. Per Antrąjį pasaulinį karą atsidūrė Bergen-Belseno gete, nužudytas Aušvice 1944 m. pavasarį. Šis apsakymų rinkinys parašytas 1942–1943 metais. Jame kaip prisiminimus autorius pasakoja apie nepasiturinčių žydų kasdieninį gyvenimą, getą, jo sunaikinimą. Knyga iliustruota Hermano Kerno (Hermann Kern), Ferdinando Mejerio-Vismaro (Ferdinand Meyer-Wismar) ir kitų XIX a. tapytojų paveikslais.

Zapała, Adam. Kontakty polaków i litwinów ze Stolicą Apostolską za pontyfikatu papieża Mikołaja V (1447–1455). Warszawa: IH PAN, 2021. 339 p.

Vėlyvaisiais Viduramžiais į Šventąjį Sostą kasmet plūdo dešimtys prašymų iš Lenkijos ir Lietuvos. Tai buvo daugiausia asmeniniai prašymai. 2013–2018 metais atlikęs tyrimus Vatikano archyve, autorius šioje knygoje atskleidžia, kas buvo tie aktyvūs lenkai ir lietuviai, ko jie prašė popiežių ir kokį poveikį jų gyvenimui turėjo gautos malonės.

Polechoński, Krzysztof. Mińsk i Mińszczyzna w XX-wiecznej literaturze polskiej: międzywojenne (i późniejsze) losy polskich pisarzy z Mińszczyzny. Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s. c., 2021. 99 p.

Iš Minsko krašto tarpukariu ir vėliau yra kilę kai kurie svarbūs Lenkijai poetai, rašytojai, kultūrininkai, visuomenininkai. Verta prisiminti tuos daugiau ar mažiau žinomus ir nepelnytai primirštus veikėjus, jų ryšius su Minsku.

Archer, Margaret Scotford; Collier, Adrew; Porpora, Douglas V. Transcendencja: realizm krytyczny i Bóg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021. 333 p.

Ar tikintis Dievą ir to neslepiantis žmogus gali būti tikras mokslininkas? Ar svarstymai religine tema galimi kaip visuomeninis mokslas po to, kai tikėjimo tiesos ilgą laiką buvo laikomos mitu? Daugelis skirtingų sričių mokslininkų sutaria, kad ateistinė pasaulėžiūra yra objektyvesnė ir labiau paklūsta mokslo dėsniams. Ar taip yra iš tikrųjų, kritinio realizmo atžvilgiu svarsto trys autoriai. Jie parodo, kad nėra racionalių pagrindų moksle vyrauti ateistinei pasaulėžiūrai, o tikėjimas jokiu būdu neprieštarauja moksliniam tikrovės supratimui.

Sowiński, Sławomir. Dobra nowina w czasach „dobrej zmiany“: Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015–2018. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2021. 238 p.

Katalikų Bažnyčios Lenkijoje viešoji veikla po 1989 metų domina ne tik publicistus, bet ir teologijos, filosofijos, komunikacijos, sociologijos, politikos mokslų tyrėjus. Svarstomi įvairūs klausimai. Kaip išpažinti religiją teisinėje demokratinėje valstybėje? Kaip bendradarbiauti valstybei ir Bažnyčiai, kad būtų užtikrinta tikinčių ir netikinčių jos piliečių gerovė? Kiek gali institucinė Bažnyčia reikštis viešajame gyvenime? Kokie pavojai Bažnyčiai tapti politiniu įrankiu? Šios knygos autorius svarsto, kokį poveikį Bažnyčios viešajai veiklai daro ypatingos politinės aplinkybės po 2015 metų lūžio.

Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie 1930–1939: idee – ludzie – dziedzictwo: z okazji 90-lecia powołania. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2021. 565 p.

2020 metais Rytų Europos studijų centrui Varšuvos universitete sukako 30 metų. 1930 metais Vilniuje buvo įkurtas Rytų Europos mokslinių tyrimų institutas, gyvavęs iki 1939 metų. Jame darbavosi geriausi Lenkijos mokslininkai Sovietų Sąjungos tyrėjai. Karas nutraukė instituto ir prie jo veikusios Politikos mokslų mokyklos veiklą. Kai kurie absolventai, profesoriai, instituto kūrėjai perėjo Stalino lagerius. Išlikusieji tęsė savo tyrimus Vakaruose. Jubiliejaus proga Rytų Europos studijų centras drauge su Vytauto Didžiojo universitetu surengė konferenciją „Sovietologijos pradžia: Rytų Europos mokslo tiriamasis institutas Vilniuje (1930–1939), idėjos – žmonės – palikimas“. Ji vyko 2020 m. vasario 26–27 d. Lenkijos Respublikos ambasadoje ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Leidinyje skelbiami konferencijos darbai.

Anotacijas parengė Rima Marcinkevičiūtė


Erdvių ir jutimų vaizdiniai Godos Lukaitės tapyboje

Erdvių ir jutimų vaizdiniai Godos Lukaitės tapyboje

2022-02-10

2022 m. vasario 10 – balandžio 1 d. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos renginių salėje eksponuojami jaunosios kartos tapytojos Godos Lukaitės tapybos darbai „Pe1zaža1“.

Pagrindinis įkvėpimo šaltinis ir kūrybos motyvas autorės tapomiems erdvių ir jutimų vaizdiniams yra gamta. Menininkė gilinasi į gamtos poveikį žmogui, jos teikiamą ramybės jausmą. Kai kurių paveikslų pavadinimuose vietoje raidžių rašomi skaičiai yra lyg užuomina: gal tai koordinatės, laiko ar datos nuoroda, o gal iki tam tikros vietos nueitas žingsnių skaičius?

Autorė mokėsi Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykloje, Dailės akademijoje baigė freskos ir mozaikos magistrantūros studijas. Menininkė aktyviai dalyvauja parodose ir įvairiuose projektuose, rengia personalines parodas. Reikšmingiausios jų vyko Vilniuje: „Psyche ir gamta“ Arkos dailės galerijoje, „Mano vidinis miestas“ Pamėnkalnio galerijoje, „Vis kitos vietos“ Vaikų ir jaunimo meno galerijoje.

2015 metais Goda laimėjo Jaunojo tapytojo publikos prizą, 2017 m. tapo Lietuvos Dailininkų sąjungos nare, 2018-aisiais dalyvavo Vilniaus savivaldybės projekte „Tapybos maršrutizatoriai“.

Informaciją rengė Komunikacijos skyrius


Paroda, skirta Tadui Ivanauskui atminti

Paroda, skirta Tadui Ivanauskui atminti

2022-02-08

Minint Tado Ivanausko (1882–1970) 140-ąsias gimimo metines, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje nuo 2022 m. vasario 9 iki kovo 9 d. eksponuojama paroda „Tegul kiekvienas atiduoda visa, ką gali savo gimtajam kraštui…“. Akademikui Tadui Ivanauskui – 140 metų“.

Tadas Ivanauskas – viena iškiliausių XX a. Lietuvos asmenybių. Žymus mokslininkas, biologas, zoologas, gamtosaugos Lietuvoje pradininkas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Pažinęs Rytų ir Vakarų Europos kultūrą, susipažinęs su užsienio šalių mokslo pasiekimais, daugelį jų sugebėjęs sėkmingai pritaikyti Lietuvoje.

Šia paroda jos rengėjos siekė pagerbti žymaus Lietuvos gamtininko, Kauno universiteto gamtos mokslų katedros, Zoologijos muziejaus, Zoologijos sodo, Žuvinto rezervato įkūrėjo, daugelio gamtosauginių iniciatyvų pradininko, knygų apie Lietuvos gamtą autoriaus atminimą. Priminti svarbiausius jo biografijos faktus, pristatyti knygas, straipsnius, publikuotus įvairiuose periodiniuose leidiniuose.

Stenduose taip pat eksponuojami dokumentai iš Tado Ivanausko rankraštinio fondo, kuris saugomas Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje. Fondą sudaro 1729 vienetai. Tai rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, spaudiniai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Iš gausaus Tado Ivanausko fondo parodai atrinkti įvairūs gamtos stebėjimo užrašai, Gamtos tyrimo stoties dienynai, įvairių ekspedicijų aprašymai, mokslinės bei pedagoginės veiklos dokumentai, kurie apima 1920–1939 metų laikotarpį. Paroda iliustruota nuotraukomis iš mokslininko gyvenimo.

Daugiau apie Tadą Ivanauską ir jo veiklą rasite akademiko Mečislovo Žalakevičiaus straipsnyje „Akademikui, profesoriui Tadui Ivanauskui (1882-12-16–1970-06-01) – 140“.

Garso įraše (1 dalis, 2 dalis) Mečislovas Žalakevičius pristato ką tik išleistą savo naujausią knygą „Akademiko Tado Ivanausko fenomenas“. Knygą sudaro 14 dalių, 76 skyriai ir 6 baigiamieji skyreliai. Tai vientisas kūrinys, sukomponuotas pagal tam tikrą struktūrą, kurioje visos dalys ir skyriai tarpusavyje susiję ir leidžia suprasti daugelį akad., prof. Tado Ivanausko pasirinkimų, jo gyvenimą ir kelio posūkius, darbų kryptis, siekį dirbti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, tam kilniam tikslui atiduodant visas savo jėgas ir laiką, visą tai, kas žmogui yra brangiausia – savo gyvenimą.

Parodą ir informaciją parengė Sigita Dagienė ir Audrė Trumpienė


Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)

Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai:
Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)

2022-02-07

Ar žinote, koks kūrinys laikomas pirmąja istorine poema lietuvių kalba? Ar žinote, kad šio kūrinio bendraamžis nuorašas saugomas LMAVB? Ar žinote, kokiam lituanistiniam veikalui garsusis filosofas Immanuelis Kantas (1724–1804) parašė palydimąjį žodį? Apie tai ir dar daugiau bus galima sužinoti nuo 2022 m. vasario 9 d. visą mėnesį Bibliotekoje veiksiančioje naujoje mažojoje parodoje ,,Gyvenimą paskyręs lietuvių raštijai: Kristijonas Gotlybas Milkus (1733–1807)“, skirtoje šio lietuvių raštijai nusipelniusio lituanisto veiklai pristatyti.

K. G. Milkus parengė reikšmingų lingvistinių ir literatūrinių darbų, rūpinosi religinės raštijos leidimu, aktyviai polemizavo dėl oficialiųjų raštų kalbos, domėjosi poetikos ir vertimo problemomis. Kaip pažymi K. G. Milkaus tyrėja doc. dr. Žavinta Sidabraitė, literatūrinis jo palikimas – gausus ir įvairus tiek žanro, tiek meninės kūrybos prasme.

Pirmiausia lituanistikos istorijoje Kristijonas Gotlybas Milkus minėtinas kaip 1800 m. parengto dvikalbio Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörterbuch) sudarytojas. Lietuvių kultūros istorijai ypatingos reikšmės turi šiame žodyne esančios trys pratarmės bei po jų įdėtas garsiojo Europos filosofo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Immanuelio Kanto palydimasis žodis Draugo prierašas (Nachschrift eines Freundes). Iš reikšmingiausių K. G. Milkaus darbų taip pat minėtina 1800 m. parengta lietuvių kalbos gramatika Lietuvių kalbos mokslo pradmenys (Anfangsgründe einer littauischen Sprachlehre). Joje pirmąkart buvo pateikti du iki tol niekur neskelbti Kristijono Donelaičio (1714–1780) Metų fragmentai, bei paties Kristijono Gotlybo išversta vieno žymiausių XVIII a. vokiečių poeto švietėjo Christiano Fiurchtegoto Gelerto (Christian Fürchtegott Gellert, 1715–1769) pasakėčia Kūlikas (Der Drescher). Įkvėptas K. Donelaičio kūrybos, Kristijonas Gotlybas Milkus ėmėsi originalios grožinės kūrybos lietuvių kalba. Lietuvių raštiją jis praturtino XVIII a. pab.–XIX a. pradžioje parašydamas pirmąją istorinę poemą lietuvių kalba Pilkainis, kurios rankraštinis nuorašas šiandien saugomas LMAVB.

Visus šiuos dokumentinio paveldo paminklus pamatysite parodoje. Ja siekiama ne tik supažindinti žiūrovus su K. G. Milkaus lituanistiniu palikimu, šiandien saugomu LMAVB, bet ir priminti šio vieno svarbiausių Prūsijos Lietuvos lituanistų nuopelnus lietuvių kultūros istorijai.

Parodą ir tekstus parengė dr. Kotryna Rekašiūtė