Bibliografinės paslaugos

Bibliografinės paslaugos teikiamos visiems besikreipiantiems Lietuvos ir užsienio asmenims bei įstaigoms, nepriklausomai nuo to, ar jie yra registruoti Bibliotekos vartotojai. 

Literatūros sąrašo ir personalinės bibliografijos rodyklės sudarymo bei bibliografinės medžiagos redagavimo paslaugos yra mokamos (LMA Vrublevskių bibliotekoje teikiamų paslaugų įkainiai).

Bibliografinės paslaugos teikiamos: Katalogų salėje (1 aukštas, 2 kamb.), Bibliografijos leidinių skaitykloje (2 aukštas, 19 kamb.),
telefonu: +370 612 25189  arba elektroniniu paštu: bibliografas@mab.lt.

Bibliografinės konsultacijos teikiamos Katalogų salėje ir Bibliografijos leidinių skaitykloje. Vykdomos bibliografinės ir faktografinės užklausos:

  • nustatoma arba patikslinama dokumento saugojimo vieta (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių ir kitose Lietuvos bibliotekose),
  • patikslinami dokumento bibliografinio aprašo duomenys,
  • atliekama teminė dokumentų paieška,
  • atliekama faktografinė paieška (datų, vietų, vardų, žodžių reikšmių, apibrėžimų, statistinių faktų ir pan.).

Vykdant užklausas, informacijos ieškoma Bibliotekos elektroniniame kataloge, kortelių kataloguose ir kartotekose, prenumeruojamose duomenų bazėse bei kitų Lietuvos ir užsienio atminties institucijų elektroniniuose ištekliuose.

Taip pat teikiamos paieškõs Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse ir bibliografinio aprašo konsultacijos, vartotojai apmokomi naudotis Bibliotekos elektroniniu katalogu.

Vartotojams pageidaujant, Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse atliekama knygų, straipsnių, kitų rūšių publikacijų, bibliografinių duomenų paieška. Jei užklausa yra bendresnio pobūdžio, prašoma patikslinti (susiaurinti) temą, laikotarpį, atlikimo terminą.

Duomenų bazėse suradus pageidaujamos informacijos, užsakovui ji perduodama elektroniniu paštu.

Teminės dokumentų paieškos rezultatai gali būti teikiami literatūros sąrašo forma. Prieš atliekant šią paslaugą, su užsakovu aptariami pagrindiniai dalykai:

  • per kiek laiko reikia įvykdyti užsakymą;
  • ar yra sudarytas apytikris pasirinktos temos literatūros sąrašas;
  • kurie šaltiniai jau buvo peržiūrėti;
  • kuriomis kalbomis dokumentų pageidaujama;
  • kokios rūšies (mokslinės, populiarios ar publicistinės) medžiagos pageidaujama;
  • kurį bibliografinio aprašo standartą ar citavimo stilių pageidaujama taikyti, aprašant dokumentus.

Priklausomai nuo temos ir sąrašo paskirties, medžiagos gali būti ieškoma Bibliotekos dokumentų fonde ir / arba prenumeruojamose bei laisvosios prieigos duomenų bazėse. Patikslinus užklausą, medžiagos gali būti ieškoma periodiniuose leidiniuose, enciklopedijose, žinynuose, bibliografijos rodyklėse.

Personalinė bibliografijos rodyklė (biobibliografija) – tai vieno asmens paskelbtų kūrinių ir literatūros apie jį visuma. Bibliografijos rodyklės rengiamos su užsakovu iš anksto aptarus ir suderinus rodyklės struktūrą, informacijos atrankos principus, bibliografinio aprašo išsamumą, užsakymo atlikimo laiką. Atliekant darbą, vadovaujamasi Bibliotekoje parengta bibliografijos rodyklių sudarymo metodika.

Literatūros sąrašai ir bibliografijos rodyklės redaguojamos atsižvelgiant į su užsakovu iš anksto aptartą ir suderintą bibliografinio aprašo struktūrą, atitinkančią pageidaujamo bibliografinio aprašo standarto ar citavimo stiliaus reikalavimus.