Vartotojo registracija

1 aukštas, praėjimo kontrolės postas,

telefonas +370 686 27532,
el. paštas: aptarnavimas@mab.lt

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8.00-17.00 val.

 • Bibliotekos vartotojais gali tapti visi Lietuvos ir užsienio piliečiai, nuo 16 metų.
 • Vartotojai gali registruotis ir atnaujinti registracinius duomenis atvykę į biblioteką arba pasinaudoję nuotoline registracija per elektroninius valdžios vartus.
 • Norint tapti bibliotekos vartotoju privalu susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis.

Registracija vartotojams, norintiems naudotis skaitmeniniu archyvu 

Bibliotekos skaitmeniniame archyve patalpintus skaitmenintų dokumentų vaizdus gali peržiūrėti:

 • visi registruoti bibliotekos vartotojai, prisijungę registracijos metu suteiktais vartotojo duomenimis,
 • fiziniai asmenys, internetu užpildę registracijos formą ir joje nurodę vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą.

Registracija LMA Vrublevskių bibliotekoje 

Registruodamasis vartotojas pateikia:

 • dokumentinę nuotrauką,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • asmenys, norintys naudotis abonementu, vadovaujantis Naudojimosi biblioteka taisyklėse nustatyta tvarka, turi papildomai pateikti savo statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Visi skaitytojai, išskyrus abonemento vartotojus, spaudiniais ir kitais dokumentais gali naudotis tik bibliotekos skaityklose.
 • Skaitytojo pažymėjimas pirmą kartą išduodamas nemokamai, jis galioja tik LMA Vrublevskių bibliotekoje.
 • Bibliotekos skaitytojo pažymėjimas išduodamas šešeriems metams, su galimybe neribotai tęsti jo galiojimo laiką. Pasikeitus vartotojo kontaktinei informacijai jis privalo ją atnaujinti praėjimo kontrolės poste arba pasinaudojęs elektroniniais valdžios vartais.
 • Vartotojo asmens duomenų saugojimo laikas sutampa su skaitytojo pažymėjimo galiojimo laiku. Jeigu per šį laiką vartotojas nė karto nepasinaudojo bibliotekos paslaugomis, nepersiregistravo, jo asmens duomenys sunaikinami. Prasitęsus pažymėjimo galiojimo laiką, profilis sukuriamas naujai.

Skaitytojo pažymėjimas suteikia vartotojui teisę:

 • Į biblioteką įleidžiami tik registruoti bibliotekos vartotojai.
 • Užeinant į biblioteką vartotojas privalo palikti viršutinius drabužius ir asmeninius daiktus drabužinėje (nesinešti į skaityklas krepšių, kuprinių ir rankinių), darbui reikalingas priemones įsinešti permatomuose maišeliuose. Laikytis nustatyto darbo laiko ir patalpas palikti tvarkingas bei laiku, prieš uždarant biblioteką.

Neregistruoti bibliotekos vartotojai gali:

 • gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas,
 • naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis,
 • lankyti bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius.

Filmavimo ir fotografavimo bibliotekos patalpose tvarka nustatyta Fotografavimo ir filmavimo Bibliotekoje taisyklėse.

Prireikus pagalbos prašome kreiptis į praėjimo kontrolės posto darbuotoją arba klausk bibliotekininko.