Paroda, skirta Tadui Ivanauskui atminti

2022-02-08

Minint Tado Ivanausko (1882–1970) 140-ąsias gimimo metines, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje nuo 2022 m. vasario 9 iki kovo 9 d. eksponuojama paroda „Tegul kiekvienas atiduoda visa, ką gali savo gimtajam kraštui…“. Akademikui Tadui Ivanauskui – 140 metų“.

Tadas Ivanauskas – viena iškiliausių XX a. Lietuvos asmenybių. Žymus mokslininkas, biologas, zoologas, gamtosaugos Lietuvoje pradininkas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Pažinęs Rytų ir Vakarų Europos kultūrą, susipažinęs su užsienio šalių mokslo pasiekimais, daugelį jų sugebėjęs sėkmingai pritaikyti Lietuvoje.

Šia paroda jos rengėjos siekė pagerbti žymaus Lietuvos gamtininko, Kauno universiteto gamtos mokslų katedros, Zoologijos muziejaus, Zoologijos sodo, Žuvinto rezervato įkūrėjo, daugelio gamtosauginių iniciatyvų pradininko, knygų apie Lietuvos gamtą autoriaus atminimą. Priminti svarbiausius jo biografijos faktus, pristatyti knygas, straipsnius, publikuotus įvairiuose periodiniuose leidiniuose.

Stenduose taip pat eksponuojami dokumentai iš Tado Ivanausko rankraštinio fondo, kuris saugomas Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje. Fondą sudaro 1729 vienetai. Tai rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, spaudiniai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Iš gausaus Tado Ivanausko fondo parodai atrinkti įvairūs gamtos stebėjimo užrašai, Gamtos tyrimo stoties dienynai, įvairių ekspedicijų aprašymai, mokslinės bei pedagoginės veiklos dokumentai, kurie apima 1920–1939 metų laikotarpį. Paroda iliustruota nuotraukomis iš mokslininko gyvenimo.

Daugiau apie Tadą Ivanauską ir jo veiklą rasite akademiko Mečislovo Žalakevičiaus straipsnyje „Akademikui, profesoriui Tadui Ivanauskui (1882-12-16–1970-06-01) – 140“.

Garso įraše (1 dalis, 2 dalis) Mečislovas Žalakevičius pristato ką tik išleistą savo naujausią knygą „Akademiko Tado Ivanausko fenomenas“. Knygą sudaro 14 dalių, 76 skyriai ir 6 baigiamieji skyreliai. Tai vientisas kūrinys, sukomponuotas pagal tam tikrą struktūrą, kurioje visos dalys ir skyriai tarpusavyje susiję ir leidžia suprasti daugelį akad., prof. Tado Ivanausko pasirinkimų, jo gyvenimą ir kelio posūkius, darbų kryptis, siekį dirbti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, tam kilniam tikslui atiduodant visas savo jėgas ir laiką, visą tai, kas žmogui yra brangiausia – savo gyvenimą.

Parodą ir informaciją parengė Sigita Dagienė ir Audrė Trumpienė