Ištekliai

Spaudiniai

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondo didžiąją dalį sudaro spaudiniai. Bibliotekos pagrindinio fondo saugyklose yra sukaupta apie 2,5 mln. dokumentų 77 kalbomis. Tai knygos, periodika, tęstiniai leidiniai, taip pat įvairių laikmenų leidiniai. Saugyklose saugomi XIX–XXI amžiaus visapusiško turinio Lietuvos ir užsienio šalių leidiniai. Kaupiant spaudinius, didžiausias dėmesys skiriamas mokslinei literatūrai.

Reti spaudiniai

Retų spaudinių skyriuje saugomos visos knygos, išleistos iki 1800 m., bibliografinės ir poligrafinės retenybės, knygos lietuvių kalba, išleistos iki 1918 m. (užsienyje – iki 1945 m.), reikšmingos lituaninės knygos, išėjusios 1800–1944 m., XIX–XX a. (iki 1945 m.) lietuviška ir lituanistinė periodika, sena, reta nelituaninė periodika (iki 1800 m.), lietuvių išeivijos periodiniai leidiniai, meno reprodukcijų albumai, vaizdo dokumentai (raižiniai, atvirukai, fotografijos), smulkioji spauda, kartografiniai leidiniai ir kiti reti dokumentai.

Rankraščiai

Rankraščių skyriuje saugomi 439 fondai. Seniausi dokumentai siekia XI a., bet dauguma jų iš XVI–XX amžiaus, rašyti lotynų, rusėnų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis, nuo XVI a. pab. – ir lietuvių kalba. Pagal kilmę visiška dauguma dokumentų yra iš istorinės LDK teritorijos. Jie nušviečia dabartinės Lietuvos Respublikos, iš dalies Baltarusijos, Šiaurės Lenkijos, Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto praeitį. Rankraščių skyriuje taip pat saugomi žymių Lietuvos mokslininkų, akademikų, įvairių XX a. Lietuvos mokslo, meno, kultūros veikėjų asmeniniai archyvai.

Skaitmeninės kolekcijos

Iš daugelio Bibliotekoje saugomų kultūros paveldo objektų įdomiausi pateikti skaitmeninėse kolekcijose. Jose galima pamatyti seniausių Bibliotekoje saugomų muzikinių rankraščių, pergamentų skaitmenintų vaizdų, susipažinti su autografų kolekcija ir kitais įdomiais skaitmenintais dokumentais. 

Duomenų bazės

Šiame puslapyje rasite LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų kuriamas bibliografines duomenų bazes: Kristijonas Donelaitis, Lietuvos istorija, Lietuvos kalbotyra, taip pat kitas Lietuvoje kuriamas duomenų bazes. Registruoti vartotojai galės ieškoti informacijos Bibliotekos prenumeruojamose ir testuojamose duomenų bazėse, prenumeruojamuose elektroniniuose žurnaluose. 

Bibliotekos leidiniai

1956 metais Biblioteka pradėjo leidybinę veiklą. Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, jos parengta ir išleista per 200 leidinių, kurių didžiąją dalį sudaro įvairios šakinės bei personalinės bibliografijos rodyklės ir katalogai. Biblioteka leidžia tęstinį mokslo darbų leidinį, skelbia raštijos paminklus.

Nauji leidiniai

LMA Vrublevskių bibliotekos fonde nuolat kaupiami nauji leidiniai. Naujų knygų ekspozicija veikia Bibliografijos leidinių skaitykloje ir yra keičiama kas savaitę. Su naujai gautais leidiniais, suskirstytais pagal mokslo šakas, vartotojams siūlome susipažinti ir šiame puslapyje.

Mediateka

LMA Vrublevskių bibliotekos mediatekoje rasite vaizdo ir garso įrašų, kuriuose pasakojama apie Bibliotekos dokumentus, pateikiama įvairių mokslininkų įžvalgų, visuomenės veikėjų komentarų ir paskaitų įrašų.