Reti spaudiniai

Retų spaudinių skyriuje saugoma apie 460 tūkstančių dokumentų (iš jų kilnojamųjų kultūros vertybių – apie 360 tūkstančių):

 • visos knygos, išleistos iki 1800 m.,
 • bibliografinės ir poligrafinės retenybės,
 • knygos lietuvių kalba, išleistos iki 1918 m. (užsienyje – iki 1945 m.),
 • reikšmingos lituaninės knygos, išėjusios 1800–1944 m.,
 • XIX–XX a. (iki 1945 m.) lietuviška ir lituaninė periodika,
 • sena, reta nelituaninė periodika (iki 1800 m.),
 • lietuvių išeivijos periodiniai leidiniai,
 • meno reprodukcijų albumai,
 • vaizdo dokumentai (raižiniai, atvirukai, fotografijos),
 • smulkioji spauda (atsišaukimai, ediktai ir kita akcidentinė literatūra),
 • kartografiniai leidiniai,
 • kai kurie XX a. antrosios – XXI a. leidiniai, išsiskiriantys tam tikrais požymiais (su žymių žmonių autografais, nedidelio tiražo, ypatingo poligrafinio apipavidalinimo, ypač didelio istoriografinio aktualumo ir pan.),
 • tradiciškai susiformavęs meno kūrinių rinkinys,
 • dantiraščių kolekcija.

Saugoma per 200 unikalių spaudos dokumentų, iš kurių šeši įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą.

Retų spaudinių skyriuje saugomus dokumentus galima rasti ir užsakyti elektroniniame Bibliotekos kataloge, kuriame įrašyta per 54 tūkstančius pavadinimų.

Dalis fondo suskaitmeninta. Skaitmeninių dokumentų vaizdus galima peržiūrėti Skaitmeniniame archyve.

Informacijos apie Retų spaudinių skyriaus dokumentus galima rasti: Specialieji Bibliotekos rinkiniai, Konstantino Jablonskio fondas, Marijos Gimbutienės fondas.

Retų spaudinių skyriaus dokumentų taip pat galima ieškoti:

 1. kortelių kataloguose, esančiuose Tado Vrublevskio ir Senosios periodikos skaityklose;
 2. Bibliotekos abėcėliniame ir sisteminiame kortelių kataloguose (fondo dalies);
 3. spausdintuose kataloguose:
  1. Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas = Каталог атласов и карт Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР / sudarė K. Čepienė. – Vilnius, 1969.
  2. XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lithuanica saeculi sexti ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / sudarė: D. Narbutienė, V. Radvilienė, D. Rauckytė-Bikauskienė. – Vilnius, 2007.
  3.  Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7 – rugpjūčio 3 d.  / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė]. – Vilnius, 2010.
 4. virtualiuose pasakojimuose;
 5. senojoje Bibliotekos svetainėje;
 6. Skyriaus darbuotojų parengtuose vaizdo įrašuose ir garso įrašų platformoje „Spotify“.

Informacija apie Retų spaudinių skyriuje saugomus dokumentus teikiama elektroniniu paštu: retispaudiniai@mab.lt ir senoji.periodika@mab.lt