Išduotis į namus

Leidiniai į namus išduodami Abonemente (rekonstruoto pastato pirmame aukšte).

Informacinis tel. (8 5) 262 3678, el. p. abonementas@mab.lt

Abonemento darbo laikas:

pirmadieniais–penktadieniais 8.00–17.00 val.

Leidinių išdavimo tvarka

Abonementu naudotis turi teisę „Naudojimosi biblioteka taisyklėse“ išvardyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Skaitytojui į namus išduodama iki 20 leidinių mėnesiui, jeigu nėra kitų apribojimų.

Biblioteka pasilieka teisę riboti skaitytojui išduodamų leidinių išdavimo trukmę.

Išduotu leidiniu galima naudotis nuo vienos dienos iki mėnesio.

Mėnesiui išduotų leidinių grąžinimo terminas gali būti pratęstas: pirmą kartą terminą galima pratęsti savarankiškai prisijungus prie elektroninės skaitytojo paskyros, kitus kartus – skaitytojo prašymu Abonemente, pateikus prašymą telefonu arba el. paštu.

Leidinio grąžinimo terminas nepratęsiamas ir jį privaloma grąžinti nurodytu laiku, jeigu leidinys išduotas mažiau negu mėnesiui, leidinio laukia kitas skaitytojas ar skaitytojas turi laiku negrąžintų kitų leidinių.

Įvykdytas užsakymas saugomas 3 dienas. Per šį laiką nepaėmus leidinio, jis grąžinamas į saugyklą arba perduodamas eilėje laukiančiam kitam skaitytojui.

Į namus neišduodami leidiniai:

  • periodiniai;
  • tęstiniai;
  • informaciniai leidiniai;
  • enciklopedijos;
  • elektroniniai dokumentai;
  • knygos, išleistos iki 1940 metų;
  • leidiniai iš Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių fondų ir skaityklų;
  • didelę paklausą turintys leidiniai;
  • susidėvėję ir restauruoti leidiniai.

Pristatome naują Bibliotekos paslaugą – aptarnavimą per knygomatą. Tai galimybė skaitytojams, turintiems abonemento teisę, iš anksto užsakytas knygas atsiimti bekontakčiu būdu 24 val. per parą. Knygomatas įrengtas prie paradinio įėjimo į Biblioteką.

Prireikus pagalbos dėl dokumentų išdavimo, grąžinimo ar grąžinimo termino pratęsimo, prašome kreiptis į budintį abonemento darbuotoją arba klausk bibliotekininko.