Skolinimas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų

1 aukštas, 2 kamb. (Abonemento patalpose), telefonas (8 5) 262 3678, el. paštas: tba@mab.lt.

Darbo laikas:
Užsakymai priimami pirmadieniais–penktadieniais nuo 11.00 iki 16.00 val.

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai abonementas, suteikiantis galimybę naudotis dokumentais, atsiųstais, tarpininkaujant Bibliotekai, iš kitų bibliotekų.

Neradęs reikiamo dokumento LMAVB  fonduose, Bibliotekos vartotojas gali užsisakyti leidinius arba straipsnių kopijas iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų.

Tarpbibliotekinio abonemento darbą reglamentuoja Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės.

Už gautus leidinius ir straipsnių kopijas moka vartotojas pagal Bibliotekoje patvirtintus mokamų paslaugų įkainius. 

TBA paslaugos teikiamos:

  • registruotiems Bibliotekos vartotojams;
  • Lietuvos bibliotekoms ar juridiniams asmenims, turintiems TBA pažymėjimą arba sudariusiems TBA paslaugų teikimo sutartį;
  • užsienio bibliotekoms ir institucijoms.

Dokumentų užsakymo tvarka

  • Dokumentai užsakomi pateikus dokumentų ar straipsnių bibliografinius aprašus.
  • Iš periodinių dokumentų užsakyti galima tik straipsnių kopijas.
  • Enciklopedijų, žinynų, žodynų, bibliografinių rodyklių bibliotekos neskolina.
  • Pirmą kartą TBA užklausą vartotojas turi pateikti Bibliotekoje, pakartotinus užsakymus gali siųsti el. paštu (tba@mab.lt).
  • Dokumento užsakymo forma.
  • Straipsnio užsakymo forma.

Pateiktas vartotojo užsakymas dar neužtikrina, kad leidinys bus gautas.

Atsiųstais dokumentų originalais vartotojas gali naudotis tik Bibliotekos skaityklose.

LMAVB per tarpbibliotekinį abonementą skolina dokumentus kitoms Lietuvos ir užsienio bibliotekoms.

Prireikus pagalbos užsakant leidinius, kreiptis į budintį TBA darbuotoją arba klausk bibliotekininko.