Spaudiniai

Didžiąją Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondo dalį sudaro spaudiniai. Bibliotekos pagrindinio fondo saugyklose sukaupta apie 2,5 mln. dokumentų 77 kalbomis. Tai knygos, periodika, tęstiniai leidiniai, taip pat leidiniai įvairiose laikmenose. Biblioteka kaupia ir saugo įvairių institucijų ir privačių asmenų dovanotas knygų kolekcijas, turinčias istorinę ir kultūrinę vertę. Kaupiant leidinius, didžiausias dėmesys skiriamas mokslinei literatūrai.

Reikalingus spaudinius vartotojai ras elektroniniame Bibliotekos kataloge ir kortelių kataloguose.

Užsakyti dokumentai iš Bibliotekos saugyklų atnešami per 1 val.

Iš Pagrindinio fondo užsakyti dokumentai atnešami į Jungtinę skaityklą naujojo pastato pirmame aukšte. Šioje skaitykloje pastaruoju metu aptarnaujami Humanitarinių ir socialinių mokslų, Bendrosios, Bibliografijos ir Periodikos skaityklų lankytojai.

Jungtinėje skaitykloje skaityti tik vietoje išduodami:

  • periodiniai leidiniai,
  • tęstiniai leidiniai,
  • informaciniai leidiniai,
  • enciklopedijos,
  • elektroniniai dokumentai (CD, DVD, USB ir t. t.),
  • knygos, išleistos iki 1940 metų,
  • didelę paklausą turintys leidiniai,
  • susidėvėję ir restauruoti leidiniai.
Spaudiniai Bibliotekoje saugomi dar keliuose fonduose:

Grupuojamųjų dokumentų fondas saugomas Bendrojoje skaitykloje ir skirtas skaityti vietoje. Tai yra laikino pobūdžio dokumentai, kuriuose yra trumpalaikė ir greitai senstanti informacija. Fondą sudaro smulkieji leidiniai: tyrimai, instrukcijos, informaciniai-reklaminiai leidiniai, parodų bukletai, įvairių renginių programos, rinkimų leidiniai, mokymosi programos, laboratoriniai darbai, įvairios metodinės priemonės, kraštotyrinė medžiaga, vadovai po muziejus, bibliotekas, bažnyčias ir ir pan.

Atsargos fondas skirtas Bibliotekos fondui papildyti.  Jis sudarytas iš dubletų ir įvairių leidinių, gautų pokario metais, taip pat  iš dokumentų, perduotų iš kitų fondų. Atsargos fondo leidinius skaitytojai gali užsisakyti elektroniniame kataloge, skaityti Bendrojoje skaitykloje. Dėl šiuo metu bibliotekoje vykdomos rekonstrukcijos Atsargos fondas yra Depozite ir skaitytojai neaptarnaujami.

Komplektavimo skyrius vykdo knygų mainus su Lietuvos ir užsienio mokslinėmis įstaigomis bei bibliotekomis. Biblioteka turi daugiau nei 300 partnerių    daugiau nei 50 pasaulio šalių.  Šiam tikslui Bibliotekoje yra Mainų fondas. Fondą sudaro daugiau kaip 17 000  egz. Jame  saugomi leidiniai, skirti  keistis su kitomis Lietuvos ir užsienio bibliotekomis bei bibliotekų veiklą vykdančiomis įstaigomis. Mainų fonde esančiais leidiniais skaitytojai  neaptarnaujami.