Spaudiniai

Pabaigus buvusio LMA Vrublevskių bibliotekos saugyklų pastato rekonstrukciją, į naujas saugyklas nuo 2022 m. lapkričio 23 d. pradedame kelti pagrindinio fondo (PAK ir PAP) dokumentus. Numatoma kėlimo darbų pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d. Vėliau perkelti dokumentai bus tvarkomi. Visu kėlimo ir tvarkymo darbų laikotarpiu dalis dokumentų skaitytojams nebus prieinami, todėl iš anksto atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.
Prireikus daugiau informacijos prašome teirautis tel. 85 262 3678 arba el. p. abonementas@mab.lt.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fondo didžiąją dalį sudaro spaudiniai. Bibliotekos pagrindinio fondo saugyklose yra sukaupta apie 2,5 mln. dokumentų 77 kalbomis. Tai knygos, periodika, tęstiniai leidiniai, taip pat įvairių laikmenų leidiniai įvairiose laikmenose. Saugyklose saugomi XIX–XXI amžiaus visapusiško turinio Lietuvos ir užsienio šalių leidiniai. Kaupiant spaudinius, didžiausias dėmesys skiriamas mokslinei literatūrai. 

Reikalingus spaudinius vartotojai ras elektroniniame Bibliotekos kataloge ir kortelių kataloguose (2 kamb.).

Dėl 2016 m. pradėtos Pagrindinio fondo saugyklų pastato rekonstrukcijos, didžioji spaudinių dalis perkelta į laikinąsias saugyklas ir depozitą, kita dalis saugoma Bibliotekos saugyklose. 

Užsakyti dokumentai iš Bibliotekos saugyklų atnešami per 30 min., iš laikinųjų saugyklų į Biblioteką atvežami kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį.

Iš Pagrindinio fondo užsakyti dokumentai atnešami į Bendrąją skaityklą (18 kamb.) bei abonementą (2 kamb.). 

Šie pagrindinio fondo dokumentai išduodami tik skaitykloje:

  • periodiniai leidiniai,
  • tęstiniai leidiniai,
  • informaciniai leidiniai,
  • enciklopedijos,
  • elektroniniai dokumentai (CD, DVD, USB ir t. t.),
  • knygos, išleistos iki 1940 metų,
  • didelę paklausą turintys leidiniai,
  • susidėvėję ir restauruoti leidiniai.

Biblioteka kaupia ir saugo įvairių institucijų ir privačių asmenų dovanotas knygų kolekcijas, turinčias istorinę bei kultūrinę vertę.

Spaudiniai Bibliotekoje saugomi dar keliuose fonduose:

Atsargos fondas skirtas Bibliotekos fondui papildyti.  Jis sudarytas iš dubletų ir įvairių leidinių, gautų pokario metais, taip pat  iš dokumentų, perduotų iš kitų fondų. Atsargos fondo leidinius skaitytojai gali užsisakyti elektroniniame kataloge, skaityti Bendrojoje skaitykloje. Dėl šiuo metu bibliotekoje vykdomos rekonstrukcijos Atsargos fondas yra Depozite ir skaitytojai neaptarnaujami.

Komplektavimo skyrius vykdo knygų mainus su Lietuvos ir užsienio mokslinėmis įstaigomis bei bibliotekomis. Biblioteka turi daugiau nei 300 partnerių    daugiau nei 50 pasaulio šalių.  Šiam tikslui Bibliotekoje yra Mainų fondas. Fondą sudaro daugiau kaip 17 000  egz. Jame  saugomi leidiniai, skirti  keistis su kitomis Lietuvos ir užsienio bibliotekomis bei bibliotekų veiklą vykdančiomis įstaigomis. Mainų fonde esančiais leidiniais skaitytojai  neaptarnaujami.  

Grupuojamųjų dokumentų fondas saugomas Bendrojoje skaitykloje ir skirtas skaityti vietoje. Tai yra laikino pobūdžio dokumentai, kuriuose yra trumpalaikė ir greitai senstanti informacija. Fondą sudaro smulkieji leidiniai: tyrimai, instrukcijos, informaciniai-reklaminiai leidiniai, parodų bukletai, įvairių renginių programos, rinkimų leidiniai, mokymosi programos, laboratoriniai darbai, įvairios metodinės priemonės, kraštotyrinė medžiaga, vadovai po muziejus, bibliotekas, bažnyčias ir ir pan.