A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Vadyba
Journal of Management
1648-7974
2424-399X (elektroninis)
Lietuvos verslo kolegija CEEOL, nuo 2008;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2009;
Index Copernicus, nuo 2009
nuo 2009
Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai
Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development
1822-6760
2345-0355 (elektroninis)
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas,
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Business source complete, nuo 2006;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics);
Lituanistika
nuo 2006
Vaikų pulmunologija ir alergologija
Paediatric pulmonology and alergology
1392-5261
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija Index Copernicus, nuo 2008 nuo 2013
Vandens ūkio inžinerija
Water Mangement Engineering
1392-2335
Vytauto Didžiojo universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas CAB Abstracts, nuo 2001 1996–2013
Vibroengineering Procedia
2345-0533
2538-8479 (elektroninis)
Kauno technologijos universitetas,
JVE International
Scopus;
Compendex;
EBSCO: Academic Search Complete; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source; Current Abstracts; TOC Premier;
INSPEC;
OCLC;
Google Scholar
nuo 2018
Wellness Education and Management
Sveikatingumas: ugdymas ir vadyba
2345-069X
VšĮ Sveikatingumo institutas Index Copernicus; nuo 2014 2013–2015
Verbum
2029-6223
2538-8746
(elektroninis)
Vilniaus universitetas Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika;
Scopus
nuo 2010
Verslas : teorija ir praktika
Business : theory and practice
1648-0627
1822-4202 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2004;
Business source complete, nuo 2004;
ICONDA (IRBdirect), nuo 2005;
Scopus, nuo 2005:
Lituanistika
nuo 2006
Verslo ir teisės aktualijos
Current Issues of Business & Law
1822-9530
2029-574X (elektronininis)
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Business source complete, nuo 2009;
Index Copernicus, nuo 2010;
EconLit
2008–2014
Verslo sistemos ir ekonomika
Business Systems & Economics
2029-8234 (elektroninis)
Mykolo Riomerio universitetas Index Copernicus, nuo 2011 2011–2015
Vertimo studijos
Research Journal for Translation Studies
2029-7033
2424-3590 (elektroninis)
Vilniaus universitetas ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences);
MLA Directory of Periodicals;
Lituanistika;
CEEOL;
CrossRef;
Google Scholar;
Scopus
nuo 2008
Veterinarija ir zootechnika
1392-2130
2669-2511 (elektroninis)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija Academic Search Alumni Edition, nuo 2005;
Academic Search Complete, nuo 2005;
Academic Search Premier, nuo 2005;
CAB Abstracts, nuo 2002, 17;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2004;
Index Copernicus, nuo 2002;
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
SCOPUS, nuo 2008
nuo 2002 nr. 17(39) tomo
Viešasis administravimas
Public Administration
1648-4541
Lietuvos viešojo administravimo lavinimo asociacija Academic Search Complete, nuo 2006;
Business source complete,  nuo 2006;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006:
Lituanistika
Viešoji politika ir administravimas
Public Policy and Administration
1648-2603
2029-2872 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas Scopus;
Academic Search Complete, nuo 2006;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
CEEOL, nuo 2011;
Index Copernicus, nuo 2008:
Lituanistika
nuo 2002
Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė
Žr. Acta Academiae Artium Vilnensis
Vilniaus dailės akademija
Vilnius University Open Series
2669-0535 (elektroninis)
Vilniaus universitetas BASE; CNKI; CORE; DOAJ Seal; EBSCO; ERIH PLUS; Google Scholar; ROAD; ScienceOpen; Scilit nuo 2018
Vilnius University proceedings
2669-0233
(elektroninis)
Vilniaus universitetas BASE;CNKI; CORE; Dimensions; EBSCO; Google Scholar; JournalTOCs; ROAD; ScienceGate; ScienceOpen; Scilit nuo 2018
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka
Public Security and Public Order
2029-1701
2335-2035 (elektroninis)
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija International Security & Counter-Terrorism Reference Center, nuo 2013;
Index Copernicus;
Lituanistika, nuo 2010
nuo 2007
Visuomenės sveikata

Public Health
1392-2696

Higienos institutas Index Copernicus, nuo 2005 nuo 2007
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 
Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
1392-3714
2345-0215 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas 2006-2017

 

Vocational Education: Research and Reality
Žr. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos
 Vytauto Didžiojo universitetas