Lietuvoje kuriamos duomenų bazės

Tai tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Bazėje knygų ir straipsnių bibliografiniai įrašai nuo 2000 metų, disertacijų – nuo 1991 m. Mokslo šakos: filosofija, teologija, menotyra, filologija, istorija, etnologija, teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija. Paiešką galima atlikti kolekcijose: Mokslas (mokslo publikacijos), Sklaida (mokslo populiarinimo publikacijos) ir E. ištekliai (elektroniniai ištekliai – tekstynai, duomenų bazės, paieškų sistemos. 

Svetainė ir paieška: www.lituanistika.lt

Paieška Primo sistemoje (galima paieška kūrinio tekste): vb.lituanistika.lt

Šalies atminties institucijos (bibliotekos, muziejai, archyvai ir kitos įstaigos bei organizacijos, dalyvaujančios formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose) kaupia ir saugo vertingą kultūros paveldą, kuris yra svarbus Lietuvos tapatumui ir kultūros savitumui. Skaitmeninimo ir viešinimo darbai leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes ir sudaro galimybes jomis naudotis nuotoliniu būdu.

Lietuvos kultūros paveldo platformoje yra itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų, garso įrašų ir lietuvių literatūros klasikos kūrinių. Galima išskirti kelias pagrindines skaitmeninimo kryptis: dokumentinio paveldo skaitmeninimas (skaitmeninamos XVI–XX a. knygos lietuvių kalba ir lituaniniai leidiniai, rankraštinis paveldas), muziejinės vertybės (liaudies meno, taikomosios dailės eksponatai, Lietuvos teatro ir kino istoriją atspindintys dokumentai), muzikos kūriniai (garso įrašų kolekcija), lietuvių literatūros klasikos kūriniai.

Svetainė: https://www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką sudaro 6 mokslo ir studijų e. dokumentų kolekcijos:

  • ETD – studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūroms teikiamų darbų apžvalgos;
  • žurnalai – periodiniai arba vienkartiniai recenzuojami mokslo leidiniai/žurnalai bei mokslo populiarinimo leidiniai/žurnalai, išspausdinti, išleisti kompaktiniais diskais arba paskelbti virtualioje aplinkoje;
  • knygos – monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos ir kiti mokslo ar studijų leidiniai, kurie yra arba gali būti išleisti knygos pavidalu;
  • pranešimai – pranešimai mokslinėse arba metodinėse konferencijose, seminaruose ir kitokiuose mokslo ir studijų renginiuose;
  • ataskaitos – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų bei projektų ataskaitos;
  • empiriniai duomenys – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų empiriniai duomenys.

Svetainė: https://www.lvb.lt/primo-explore/search?search_scope=eLABa&vid=ELABA&lang=lt_LT

Tai Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedros, Skaitmeninės filologijos centro ir LMA Vrublevskių bibliotekos 2008‒2009 m. kurta vertimų į lietuvių kalbą bibliografijos DB. Joje galima rasti duomenų apie Antikos, Viduramžių, Renesanso, Baroko ir vėlesnių epochų autorių kūrinių ar jų dalių vertimus į lietuvių kalbą nuo XVIII a. pradžios iki 2020 metų. Bazėje pateikiama duomenų ne tik apie išspausdintus, bet ir apie nepublikuotus, rankraštinius vertimus. Projektą (vadovas ‒ dr. Mindaugas Strockis) parėmė Lietuvos mokslo taryba.

Svetainė: http://www.indexlituanicus.flf.vu.lt/