Leidinių paieška ir užsakymas

Bibliotekoje esančius dokumentus rasti ir užsakyti galima, naudojantis elektroniniu ir kortelių katalogu.

Naudotis elektroniniu katalogu galima iš bet kurio kompiuterio, turinčio prieigą prie interneto. Atlikti leidinių paiešką ir juos užsisakyti iš bet kurio kompiuterio ir bet kuriuo paros metu gali visi registruoti LMA Vrublevskių bibliotekos skaitytojai.

Į pagrindinį elektroninį katalogą  įtraukti visi nuo 1996 m. bibliotekoje gauti leidiniai, anksčiau gauti didesnę paklausą turintys leidiniai, visi periodiniai leidiniai, rekataloguotos senosios knygos, mokslo institutų skyriuose esantys leidiniai.

Visą Retų spaudinių fondo, sukurto internetiniame kataloge, turinį galima rasti, šifro paieškos lauke užrašius CIM arba SPER (senoji periodika). Skyriaus dokumentų taip pat galima ieškoti Specialiuosiuose bibliotekos rinkiniuose ir T. Vrublevskio bei Senosios periodikos skaityklų kortelių kataloguose.

Rankraštiniai dokumentai sudaro atskirą rankraščių katalogą.

Jeigu reikalingo leidinio elektroniniame kataloge nėra, ieškokite kortelių kataloge, Katalogų salėje (1 aukštas, 2 kamb.). Skaitytojai aptarnaujami pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 19.00 val., vasarą – nuo 8.00 iki 17.00 val.

Bibliotekoje yra abėcėlinis ir sisteminis katalogai. Abėcėliniame kataloge paieška atliekama pagal autoriaus pavardę arba knygos antraštę (kolektyvinės monografijos, straipsnių rinkiniai ir pan.). Sisteminiame kataloge ieškoti galima pagal temas, kurios pateikiamos pagal Universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) indeksus.

Kortelių kataloge rastiems leidiniams reikia užpildyti užsakymo lapelį ir pateikti jį budinčiam bibliografui.

Jeigu dokumento nėra nei elektroniniame kataloge, nei kortelių kataloge, dokumentą galite užsakyti per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).