A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Gamtamokslinis
ugdymas
Natural Science Education
1648-939X
2669-1140 (elektroninis)
Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“ IndexCopernicus, nuo 2005;
List of Science Education Journals;
Open Academic Journals Index (OAJI), nuo 2014;
WebQualis (QUALIS/CAPES), nuo  2013;
J8C Journal List;
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI);
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), nuo 2016;
Academic Resource Index (ResearchBib);
HASTAC;
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
nuo 2005
Geodezija ir kartografija
Geodesy & Cartography
2029-6991
2029-7009
(elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005;
Compendex (core);
GEOPHOKA;
Scopus, nuo 2004;
VINITI
nuo 2004

1963–1994 – Geodezijos Darbai, 1995–2010 –

Geodezija ir kartografija, nuo 2011 – Geodesy and cartography

Gender Studies and Research
Žr. Lyčių studijos ir tyrimai
Šiaulių universitetas. Lyčių studijų centras
Genocidas ir rezistencija
1392-3463
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Lituanistika
Geografija
1392-1096
Lietuvos mokslų akademija Academic Search Complete, nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
GeoRef;
VINITI
2001–2014
2015–2019 tęsia žurnalas Geologija. Geografija
Geografija ir edukacija: mokslo almanachas
Geography and Education: Science Almanac
2351-6453
2424-5194 (elektroninis)
Lietuvos geografų draugija Academic Search Ultimate (EBSCO Publishing);
Index Copernicus;
Central and Eastern European Online Library (CEEOL);
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
nuo 2013
Geografijos metraštis
Nuo 2006 m. žr.
Annales Geographicae
Lietuvos geografų draugija, Gamtos tyrimų centras ir Lietuvos socialinių tyrimų centras 2006 pakeitė pavadinimą ir ISSN
Geologija
1392-110X
2029-056X (elektroninis)
Vilniaus universitetas,
Lietuvos mokslų akademija,
Geologijos institutas,
Lietuvos valstybinė geologijos tarnyba
Academic Search Complete, nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
Zoological record (Thomson Reuters), nuo 2005;
GeoRef;
VINITI
2006–2014
2015–2019 tęsia žurnalas Geologija. Geografija
Geologija. Geografija
Geology. Geography
2351-7549
2424-3205 (elektroninis)
Lietuvos mokslų akademija Academic Search Complete; (EBSCO host);
GeoRef
nuo 2015-2019
Geologijos akiračiai
1392-0006
2424-3612
(elektroninis)
Lietuvos geologų sąjunga GeoRef;
EBSCO Publishing
nuo 2006
Germanų ir romanų studijos
Žr.
Kalbotyra (3)
Vilniaus universitetas
Gerontologija
1392-9062
Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija,
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras,
Nacionalinis osteoporozės centras,
Lietuvos osteoporozės fondas
IndexCopernicus, nuo 2006
Gimtasai kraštas
2029-0101
Žiemgalos leidykla IndexCopernicus, nuo 2010
Gimtoji kalba
0868-5134
Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective;
MLA International Bibliography, 1991–2006
Global Academic Society Journal: Social Science Insight
2029-0365
UAB „Globalios idėjos”
Green Tribology
2351-521X
2351-5228
(elektroninis)
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija 2018
Grupės ir aplinkos
Groups and Environments
2029-4182
2335-8726
(elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas CEEOL, nuo 2009 2009-2015
Gyvulininkystė
Animal husbandry
1392-6144
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas CAB Abstracts, nuo 2004 nr. 44;
IndexCopernicus, nuo 2008
2003-2016