A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Santalka: Filologija, edukologija
1822-430X
1822-4318 (elektroninis)
Coactivity: Philology, Educology
2351-714X
2335-7711 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Academic Search Complete, nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
MLA International Bibliography, nuo 2006
 2006–2016

Leidžiamas nuo 1993 (iki 2005 pavadinimu Filologija) 4 kartus per metus; 2 jo numeriai skiriami filosofijai, 2 – filologijai ir edukologijai.

Santalka: Filosofija, komunikacija   Coactivity: Philosophy, Communication
2029-6320
2029-6339 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Academic Search Complete, nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
MLA International Bibliography, nuo 2006
2006–2017
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
2029-1175
2351-5597 (elektroninis)
Žr. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
žr.
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai
 Vytauto Didžiojo universitetas
Seminars in Cardivascular Medicine 
1648-7966
1822-7767 (elektroninis)
Lietuvos širdies asociacija IndexCopernicus, nuo 2003;
EBSCO Discovery Service;
Elsevier – EMBASE;
Elsevier – Reaxys;
Google Scholar
nuo 2012
Senoji Lietuvos literatūra
1822-3656
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas CEEOL, nuo 2004;
MLA International Bibliography, nuo 2006:
Lituanistika
nuo 2004 (t. 17)
Slavistica Vilnensis
2351-6895
2424-6115 (elektroninis)
Vilniaus universitetas  EBSCO;
Lituanistika;
Scopus
nuo 2011

1958–1997 m. leistas pavadinimu Kalbotyra (2), 1997–2014 – pavadinimu Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)), nuo 2014 – pavadinimu Slavistica Vilnensis. Bendra numeracija ir ISSN 1392-1517 su žurnalu Kalbotyra

Slauga. Mokslas ir praktika
1648-0570
2669-1760 (elektroninis)
Higienos institutas Base; CORE; Dimensions; Google Scholar nuo 2017
Social inquiry into well-being (SIIW)
2351-6682 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas 2015-2017
Social welfare: interdisciplinary approach 
2029-7424
2424-3876 (elektroninis)
Šiaulių universitetas,
Open International University of Human Development „Ukraine”
Vilniaus universitetas
Emerging Sources Citation Index (ESCI) – a new index in the Web of Science™ Core Collection;
SocINDEX with Full Text (EBSCO):
Lituanistika
nuo 2011
Nuo 2019 leidžiamas tik elektronine forma
Socialiniai mokslai
Social Sciences
1392-0758
2029-7319 (elektroninis)
Kauno technologijos universitetas Sociological abstracts (CSA) selective;
SocINDEX, nuo 2004;
SocINDEX with Full Text, nuo 2004:
Lituanistika
2011-2015

Serijos: edukologija, ekonomika, sociologija, vadyba

Socialiniai tyrimai
Social Research
1392-3110
2351-6712 (elektroninis)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija CEEOL, nuo 2004;
IndexCopernicus, nuo 2006;
SocINDEX, nuo 2007;
SocINDEX with Full Text, nuo 2007:
Lituanistika
nuo 2014

Nuo 2017 leidžiamas tik elektronine forma

Socialinės gerovės tyrimai
Social inquiry into well-being
2783-5502 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas Ulrich’s PROQUEST,
CEEOL
nuo 2021

2002-2020 Socialinis darbas

Socialinė sveikata
2351-6062
VšĮ Reabilitacijos technika nuo 2014
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika (STEPP)
1648-2425
2345-0266 (elektroninis)
Vilniaus universitetas Central and Eastern European Online Library (CEEOL);
Index Copernicus International (ICI);
Emerging Sources Citation Index (WoS);
Google Scholar;
Lituanistika
nuo 2001
Socialinės technologijos
Social technologies
2029-7564 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas IndexCopernicus, nuo 2011;
EBSCO Publishing
nuo 2011-2015
Socialinis darbas
Social work
1648-4789
2029-2775 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas CEEOL, nuo 2011;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
IndexCopernicus, nuo 2011;
SocINDEX with Full Text, nuo 2006:
Lituanistika
2002-2020
nuo 2021- Socialinės gerovės tyrimai
Socialinis darbas: patirtis ir metodai
Social work: experience and methods
2029-0470
2029-5820 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Lituanistika, nuo 2008 nr. 1;
Directory of Open Access Journals (DOAJ), nuo 2016;
Sociology Source Ultimate, nuo 2011;
TOC Premier, nuo 2011;
IndexCopernicus, nuo 2009
nuo 2008
Socialinis ugdymas
Social education
1392-9569
2351-6011 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija Index Copernicus,
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
SocINDEX with Full Text, nuo 2007
nuo 1999
Socialinių mokslų studijos
Societal Studies
2029-2236
2029-2244 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas CEEOL, nuo 2011;
IndexCopernicus, nuo 2009;
SocINDEX, nuo 2009;
SocINDEX with Full Text, nuo 2009
nuo 2009
Sociologija. Mintis ir veiksmas 
1392-3358
2335-8890 (elektroninis)
Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos sociologų draugija CEEOL, nuo 2003;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
IBSS;
International Political Science Abstracts, nuo 2006;
Sociological abstracts (CSA) core;
SocINDEX with Full Text, nuo 2005:
Lituanistika
nuo 1997

1998–2004 Vytauto Didžiojo universitetas vienas iš leidėjų

Sodininkystė ir daržininkystė

0236-4212
2424-5771 (elektroninis)

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija CAB Abstracts, nuo 1999 nr. 18(1);
VINITI
2006-2020

Iki 2003 ISSN 0208-2519

SOTER
Journal of Religious Science
1392-7450
2335-8785 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Lituanistika, nuo 2003 nr. 3;
Databases of Central and Eastern European Online Library (CEEOL);
Databases of Philosopher’s Information Centre (The Philosopher’s Index);
Directory of Open Access Journals (DOAJ);
Electronic Academic Library of Lithuania (eLABa);
Humanities Source (EBSCO Publishing)
nuo 1927
Sovijus : tarpdalykiniai kultūros tyrimai
2351-471X
Lietuvos kultūros tyrimų institutas nuo 2013
The Spaces of Creation
Žr. Kūrybos erdvės
Šiaulių universitetas
Specialusis ugdymas
Special Education
1392-5369
2424-3299 (elektroninis)
Vilniaus universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
Education Research Complete, nuo 2006;
IndexCopernicus, nuo 2006;
MLA International Bibliography, nuo 2006;
Scopus, nuo 2012 nr. 2(27);
Lituanistika
nuo 2000 Lituanistika
SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos
2669-2988
2783-5529 (elektroninis)
Lietuvos kultūros tyrimų institutas nuo 2011

Nuo 2020 tęsia Lietuvos kultūros tyrimai

Sporto mokslas
1392-1401
2424-3949 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija,
Lietuvos olimpinė akademija
IndexCopernicus, nuo 2005 nuo 1995
Spring University. Changing education in a changing society
1822-2196
2351-6550 (elektroninis)
Klaipėdos universitetas
Statybinės konstrukcijos ir technologijos

Žr. Engineering Structures and Technologies

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 
Social theory, empirics, policy and practice
1648-2425
2345-0266 (elektroninis)
Vilniaus universitetas CEEOL;
Index Copernicus International;
Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index;
Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
nuo 2001
Stomatologija
Baltic Dental and Maxillofacial Journal
1392-8589
1822-301X (elektroninis)
VšĮ Odontologijos Studija,
Lietuvos respublikos odontologų rūmai,
Latvijos odontologų asociacija,
LSMU,
VU,
Riga Stradins University, Institute of Stomatology,
Estijos odontologų asocoacija,
Tartu University, Faculty of Stomatology
MEDLINE, nuo 2005;
Scopus, nuo 2005
nuo 2003
Studies about Languages
Žr.Kalbų studijos
Kauno technologijos universitetas
Studies of Lithuania’s History
Žr. Lietuvos istorijos studijos
Vilniaus universitetas
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje
Studies in Modern Society
2029-431X
Šiaurės Lietuvos kolegija Education Research Complete, nuo 2010;
IndexCopernicus, nuo 2012
2010-2016
Sveikatos mokslai
Health sciences
 in Eastern Europe
1392-6373
2335-867X (elektroninis)
Sveikatos apsaugos ministerija,
Asociacija žurnalas „Sveikatos mokslai“
IndexCopernicus, nuo 2006;
EBSCO host (Academic Search Complete);
Gale (Academic OneFile);
ProQuest (Ulrich’s, Summon);
DOAJ (Directory of Open Access Journals);
ERA (Excellence in Research Australia)
nuo 2011
Sveikatos politika ir valdymas
Health policy and management
2029-3569
2029-9001 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas Health Policy Reference Center (EBSCO), nuo 2012;
ProQuest
2011-2019