A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Dailė žr.
Acta Academiae Artium Vilnensis
1392-0316
Vilniaus dailės akademija
Dailės istorijos studijos
1822-2285
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Darbai ir dienos
Deeds and days
1392-0588
2335-8769 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Lituanistika, nuo 2000;
CEEOL, nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007
nuo 2005
Darnaus vystymosi strategija ir praktika
Sustainable development strategy and practice
2029-1558
2029-901X (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas EBSCO Publishing;
CEEOL;
PROQUEST;
ULRICH’S
2011–2012
Darnioji daugiakalbystė
Sustainable multilingualism
2335-2019
2335-2027 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas CEEOL, nuo 2012;
De Gruyter, nuo 2017, vol. 10;
Lituanistika, nuo 2012 nr. 1;
MLA International Bibliography;
Scopus
nuo 2012
Darnios aplinkos vystymas
2538-9017
2538-9025 (elektroninis)
Klaipėdos valstybinė kolegija Index Copernicus, nuo 2010 m. 
nuo 2019

2010–2018 – Miestų želdynų formavimas