Bibliotekos leidiniai

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: tęstinis mokslo darbų leidinys

2004 m. pradėtas leisti tęstinis mokslo darbų leidinys skirtas dokumentinio raštijos ir spaudos paveldo tyrimams, atminties institucijų istorijai ir šių dienų veiklai atskleisti. Jame skelbiami moksliniai straipsniai, Bibliotekos darbo ataskaitos, rinkinių apžvalgos ir kita aktuali informacija. 

Nuo 2020 m. pakeista leidinio numeracija: joje žymimas einamojo tomo skaičius, o ne atsiskaitomojo laikotarpio metai. Nuo 2013 m. leidinys recenzuojamas, o nuo 2015 m. kiekvienas mokslinis straipsnis vertintas dviejų recenzentų. Dalis žurnale skelbiamų straipsnių įtraukiamia į tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“.

ISSN 1648-9772

Visi leidiniai

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 9. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISSN 1648-9772

Andriaus Sniadeckio portretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki / sudarė Neringa Markauskaitė, Birutė Railienė ; vertė į anglų kalbą Justina Reštikaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISBN 9789986498834

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015/2016. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 199 p. – ISSN 1648-9772

XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Rita Urbaitytė ; aprašus kūrė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė ; vertė Ana Venclovienė ; fotografas Rokas Gelažius. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 2 tomai. – ISBN 9789986498803 (Tomas 1), 9789986498827 (Tomas 2)

Sigitas Narbutas : bibliografijos rodyklė, 1982-2019 / sudarė Bronislava Kisielienė, Giedrė Miknienė ; redagavo Birutė Railienė ; į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – ISBN 9789986498797

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013/2014. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 222 p. – ISSN 1648-9772

Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; [sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 174 p. – ISBN 9789986498780

Lietuvių kalbotyra, 2006-2010. : [elektroninis išteklius] literatūros rodyklė / [sudarė : Rasa Pukėnienė, Audronė Stasiukaitytė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 1 kompakt. diskas. – ISBN 9789986498773

Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė, 2010-2015 / [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 44 p. :  portr. – ISBN 9789986498766

Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai“ – 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė … [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 138 p. : iliustr., faks., portr., žml. – ISBN 9789986498728

Atminimų sodai : albumistikos etiudai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / sudarytojos Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 780 p. :  iliustr., faks. – 9789986498698

Jūratė Stauskaitė. Esu : gyvenimo aprašymas, kūrinių reprodukcijos, straipsniai, bibliografijos rodyklė / [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka] ; [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [vertėja Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 190 p. :  iliustr., portr. – ISBN 9789986498711

Imunologijos raida Lietuvoje : trys amžiai : nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija / Lietuvos imunologų draugija, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarytojai: Vytas Antanas Tamošiūnas … [et al.] ; [moksliniai redaktoriai Radvilė Malickaitė, Vytas Antanas Tamošiūnas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 615 p. :  iliustr., diagr., portr., lent. – ISBN 9789986498704

Spausdintus bibliotekos leidinius galima įsigyti Abonemente (1 aukštas, 2 kabinetas) arba kreiptis:
el. p.: abonementas@mab.lt,
tel.: (8 5) 262 2678

Parduodamų leidinių sąrašas