A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Laboratorinė medicina 
1392-6470
Lietuvos laboratorinės medicinos draugija,
Lietuvos žmogaus genetikos draugija
Index Copernicus, nuo 2006 nuo 2009
Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai
1822-9972
Vytauto Didžiojo universitetas 2008-2011
Laisvalaikio tyrimai
Leisure Time Research
2345-0339 (elektroninis)
Lietuvos sporto universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2023;
SocINDEX with Full Text, nuo 2023;
Sociology Source Ultimate nuo 2023
nuo 2013
LCC liberal arts studies
2029-1485
LCC tarptautinis universitetas 2008-2013
Liaudies kultūra
Folk Culture
0236-0551
Lietuvos liaudies kultūros centras Humanities International Complete, nuo 2007;
Humanities International Index, nuo 2007;
Literary Reference Center, nuo 2007
1989–2019

Nuo 2019 nr. 2 – Būdas ISSN 0236-0551

Lyčių studijos ir tyrimai
Gender Studies and Research
1822-6310
2424-3310 (elektroninis)
Šiaulių universitetas. Lyčių studijų centras Academic Search Complete, nuo 2009;
Index Copernicus, nuo 2008
2005-2016
Lietuvių kalba
1822-525X (elektroninis)
Vilniaus universitetas CEEOL, nuo 2007;
ERIH PLUS, nuo 2016;
EBSCOhost (per MLA), nuo 2007;
Gale (per MLA), nuo 2007;
Linguistic Bibliography (Online) (Brill), nuo 2007;
Lituanistika, nuo 2007;
ProQuest (per MLA), nuo 2007;
Ulrichs Web, nuo 2011;
Linguistics Abstracts Online
nuo 2007
Lietuvių kalba
1392-1517
Žr. Kalbotyra
Vilniaus universitetas
Lietuvių kalbotyros klausimai
Žr. Acta Linguistica Lithuanica
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis
1392-0502
Lietuvių Katalikų mokslo akademija Lituanistika serija A nuo 2003 (t. 23); serija B nuo 2013 (t. 6).

Nuo 2008 serija A – LKMA metraštis,
serija B – Bažnyčios istorijos studijos

Lietuvos akušerija ir ginekologija
Lithuanian obstetrics & gynecology
1392-5091
Lietuvos akušerių ir ginekologų draugija Index Copernicus, nuo 2006
Lietuvos archeologija
0207-8694
2538-6514
(elektroninis)
Lietuvos istorijos institutas,
Klaipėdos universitetas ir Lietuvos archeologijos draugija
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
European Reference Index for the Humanities (ERIH);
Index Copernicus, nuo 2009;
Lituanistika
nuo 1979
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas
1392-3218
Lietuvos šeimos gydytojų kolegija Index Copernicus, nuo 2006 nuo 2013
Lietuvos chirurgija
Lithuanian surgery1392–0995,
1648–9942 (elektroninis)
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kt. chirurgų draugijos,
Vilniaus universitetas
Index Copernicus, nuo 2004;
Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
nuo 2003
Lietuvos endokrinologija
1392-7213
LSMU Endokrinologijos institutas, Lietuvos endokrinologų draugija Index Copernicus, nuo 2005
Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga
2335-7010
2335-7037 (elektroninis)
Lithuanian Energy Security. Annual Review
2335-7029
2335-7045
(elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas 2013-2017
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos
Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
1392-4028
2538-6522
(elektroninis)
Lietuvos istorijos institutas Academic Search Complete, nuo 2006;
European Reference Index for the Humanities (ERIH);
Humanities International Complete, nuo 2006;
Humanities International Index, nuo 2006;
MLA International Bibliography;
SocINDEX with Full Text, nuo 2006:
Lituanistika
nuo 2001
Lietuvos fizikos žurnalas
Žr. Lithuanian journal of physics
Lietuvos fizikų draugija, Lietuvos mokslų akademija
Lietuvos istorijos metraštis
0202-3342
2538-6549
(elektroninis)
Lietuvos istorijos institutas Historical abstracts, nuo 1979;
Historical Abstracts with Full Text, nuo 2006:
Lituanistika
nuo 1971

Nuo 2007 birželio prieiga prie bazės ABC-CLIO Historical Abstracts teikiama per EBSCOhost

Lietuvos istorijos studijos
Studies of Lithuania’s History
1392-0448
1648-9101
(elektroninis)
Vilniaus universitetas CEEOL (nuo 16 t.);
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
Historical abstracts, nuo 2005;
Humanities International Complete, nuo 2007;
Humanities International Index, nuo 2006;
Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika;
Scopus
nuo 2012
Lietuvos kultūros tyrimai
2029-8560
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Lituanistika 2011-2019
Nuo 2020 tęsia Sphairos: kultūros ir medijų studijos
Lietuvos lokaliniai tyrimai
2029-0799 (elektroninis)
 Versmė Lituanistika nuo 2006
LMA Vrublevskių bibliotekos darbai

2783-7300
2783-7297 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Lituanistika Iki 2010 – Lietuvos mokslų akademijos biblioteka;
Nuo 2011-2021 – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Ankstesnis ISSN 1648-9772
Nuo 2004
Lietuvos matematikos rinkinys
0132-2818
2335-898X
(elektroninis)
Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas CIS (Current Index to Statistics), iki 2007;
MatSciNet (Mathematical Reviews) 1991–2007;
VINITI, iki 2007;
Zentralblatt MATH, iki 2007
nuo 2005

Nuo 2012 leidžiama serija A (anglų kalba) ir serija B (lietuvių kalba)

Lietuvos metinė strateginė apžvalga
1648-8016
2424-4562 (elektroninis)
Lithuanian Annual Strategic Review
1648-8024
2335-870X (elektroninis)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Leidinys lietuvių kalba –
Lituanistika;
Leidinys anglų kalba –
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);
DOAJ;
EBSCO;
Scopus;
Google Scholar
nuo 2003
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbai

2783-7300
2783-7297 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Lituanistika, nuo 2004  

nuo 2003

Iki 2022 ISSN 1648-9772

Lietuvos muzikologija
Lithuanian Musicology
1392-9313
Lietuvos muzikos ir teatro akademija British Humanities Index (BHI);
Humanities International Complete, nuo 2008;
Humanities International Index, nuo 2008;
RILM abstracts of music literature;
Lituanistika;
Scopus
nuo 2000
Lietuvos socialinė raida
Social development of Lithuania
2029-963X
2424-497X
(elektroninis)
Lietuvos socialinių tyrimų centras Lituanistika nuo 2012
Lietuvos statistikos darbai
Lithuanian Journal of Statistics
1392-642X
2029-7262 (elektroninis)
Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos statistikų sąjunga, Vilniaus universitetas EBSCOhost;
Index Copernicus;
Ulrich’s;
DOAJ
nuo 2009
Lietuvos Taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai
1822-0754
Lietuvos taikomųjų mokslų akademija nuo 2018
Lietuvos teisė
2669-137X
2669-1388 (elektroninis)
Mykolo Romerio universitetas nuo 2019
pasiekiama per MRU CRIS
Lietuvos žemės ir maisto ūkis
Agriculture and food sector in Lithuania
1822-5101
2029-4980 (elektroninis)
 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas nuo 2006
Limes:
Borderland studies

2029-0187
2029-7483 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Academic Search Complete, nuo 2008;
CEEOL, nuo 2008;
Index Copernicus, nuo 2009;
International Political Science Abstracts;
Scopus nuo 2009
2011–2013
Nuo 2014 –
Creativity Studies
Limes: Cultural regionalistics
2029-0187
2029-0209 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Academic Search Complete, nuo 2008;
CEEOL, nuo 2008;
Index Copernicus, nuo 2009;
International Political Science Abstracts;
Scopus nuo 2009
2008-2010

2011-2013 – Limes:
Borderland studies
;
Nuo 2014 –
Creativity Studies

Literatūra 
1648-1143
0258-0802 (elektroninis)
Vilniaus universitetas BASE; CEEOL; CORE; Dimensions; DOAJ Seal; EBSCO (Literary Reference Center Plus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, TOC Premier), ERIH-PLUS; Gale; Google Scholar ; HEAL link; Lituanistika;  ProQuest; QOAM; ROAD; Scopus nuo 2004

 

Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology & Ethnology
Žr. Lietuvos etnologija
Lietuvos istorijos institutas
Lithuanian Foreign Policy Review 
1392-5504
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas,

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija

Central & Eastern European Academic Source, nuo 2008;
IBSS, nuo 2008
nuo 1998

Nuo 2018 žurnalo koncepcija pasikeitė iš recenzuojamo žurnalo į analitinį leidinį.

Lithuanian Historical Studies
1392-2343
2538-6565 (elektroninis)
Lietuvos istorijos institutas Historical abstracts, nuo 2001;
Historical Abstracts with Full Text, nuo 2007;
Scopus:
Lituanistika
nuo 1996 prieinamas per Brill.com

Nuo 2007 birželio prieiga prie bazės ABC-CLIO Historical Abstracts teikiama per EBSCOhost

Lithuanian Journal of Cardiology
1392-1339
LSMU Kardiologijos institutas 1995–1999
Lithuanian journal of physics
Lietuvos fizikos žurnalas
1648-8504
1392-1932 (iki 2003)
2424-3647
(elektroninis)
Lietuvos fizikų draugija,
Lietuvos mokslų akademija
INSPEC, nuo 2002;
PhysNet;
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
Scopus, nuo 2008
nuo 2004
Lithuanian Mathematical Journal

0363-1672
1573-8825 (elektroninis)

Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas Academic Search Complete, nuo 2007;
Academic Search Premier, nuo 2007;
Academic Search Alumni Edition, nuo 2007;
CIS (Current Index to Statistics);
MatSciNet (Mathematical Reviews), nuo 2008;
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
Scopus, nuo 1973;
Springer Link, nuo 1973;
Zentralblatt MATH
1961-1972

Nuo 2008 leidžia „Springer“

Lithuanian Political Science Yearbook
1392-9321
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos politologų asociacija CEEOL, 2000–2004;
IBSS
1999–2008

2012-2019 –  Baltic Journal of Political Science

Litosfera
Lithosphere
1392-334X
Gamtos tyrimų centro Geologijos institutas ir Vilniaus universitetas  VINITI 1997–2003
Lituanistica
0235-716X
2424-4716
(elektroninis)
Lietuvos mokslų akademija Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts selective;
IBSS;
Historical abstracts, nuo 1990;
LABS: Linguistic abstracts online;
Linguistic Bibliography;
MLA International Bibliography;
Lituanistika
nuo 2001

Nuo 2007 birželio prieiga prie bazės ABC-CLIO Historical Abstracts teikiama per EBSCOhost 

LOGOS: religijos, filosofijos, komparastyvistikos ir meno žurnalas
0868-7692
OV „Logos” Academic Search Complete, nuo 2007;
Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), nuo 2007 nr. 50;
CEEOL, nuo 2005;
Humanities International Complete, nuo 2007;
The Philosophers Index, nuo 2005;
Scopus, nuo 2012;
Lituanistika
nuo 2003

Web of Science bazėje žurnalo antraštė LOGOS-VILNIUS