A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai
Applied Economics: Systematic Research
1822-7996
2335-8742 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Lituanistika, nuo 2007 nr. 1;
Business Source Corporate Plus, nuo 2007;
MainFile, nuo 2007;
Business Source Elite, nuo 2007;
Business Source Premier, nuo 2007;
EBSCO (Business Source Complete);
ProQuest;
CEEOL;
Index Copernicus (IC)
2007-2021
Taikomoji kalbotyra
2029-8935 (elektroninis)
Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija,
Vilniaus universitetas
CEEOL;
ERIH PLUS;
Lituanistika;
Scopus
nuo 2012
Taikomieji tyrimai-visuomenės kaitai
1822-3575
VšĮ Socialinių mokslų kolegija 2005-2012
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris
Žr. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach
Vytauto Didžiojo universitetas
Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika

International Business: Innovations, Psychology, Economics
2029-5774
2345-0932 (elektroninis)

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Business Source Complete (EBSCO), nuo 2012;
Business Source Corporate Plus (EBSCO), nuo 2012
2010-2017
Tautosakos darbai
Folklore studies
1392-2831
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas CEEOL, nuo 2004;
MLA International Bibliography, nuo 1991;
Lituanistika;
Scopus, 2018
nuo 2004 (t. 27)

OCLC sąraše žurnalas randamas tik pagal antraštę

Teatrologiniai eskizai
1822-6612
2345-0231 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas nuo 2000
Technological and economic development of economy
Žr. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Technologijos ir menas
2029-400X
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Index Copernicus Journals Master List nuo 2010
Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje
1822-4652
Klaipėdos universitetas 2000–2014
Teisė
Law
1392-1274
2424-6050 (elektroninis)
Vilniaus universitetas Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
nuo 2008
Teisės apžvalga
Law review

2029-4239 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Lituanistika, nuo 2011 nr. 1(7);
Central and Eastern European Online Library (CEEOL), nuo 2010
nuo 2010
Teisės problemos
1392-1592
2351-6364 (elektroninis)
Lietuvos teisės institutas IndexCopernicus, nuo 2016:
Lituanistika
2007-2019
Teksto slėpiniai
Implied Meanings
1648-6390
2424-3442 (elektroninis)
Lietuvos edukologijos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
MLA International Bibliography, nuo 2004;
Literary Reference Center (EBSCO), nuo 2007:
Lituanistika
2012-2016
Terminologija
1392-267X
Lietuvių kalbos institutas CEEOL, nuo 2002;
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts core;
MLA International Bibliography, 2003–2005;
Lituanistika
nuo 2008
Tiltai
Bridges
1392-3137
2351-6569 (elektroninis)
Klaipėdos universitetas Education Research Complete, nuo 2007;
IndexCopernicus, nuo 2008:
Lituanistika
nuo 2014
Tiltai. Priedas

1648-3979

Žr. Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai

Klaipėdos universitetas
Топос
1815-0047
2538-886X (elektroninis)
Europos humanitarinis universitetas The Philosophers Index, nuo 2005:
EBSCO Central & Eastern European Academic Source;
Scopus
nuo 2000
Town Planning and Architecture
Žr. Urbanistika ir architektūra
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tradicija ir dabartis
Tradition and the Present
2029-3208
Klaipėdos universitetas IndexCopernicus, nuo 2009 1994-2018
Transformations in Business and Economics
Verslo ir ekonomikos transformacijos
1648-4460
Vilniaus universiteto
Kauno humanitarinis fakultetas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas, Latvijos universitetas, Brno technologijos universitetas (Čekija)
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2008;
EconLit, nuo 2002;
EconLit with Full Text, nuo 2007;
IBSS, nuo 2004;
Scopus, nuo 2006;
Social Sciences Citation Index (Web of Science), nuo 2006
Transport
1648-4142
1648-3480 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Academic Search Complete, nuo 2005;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005;
Compendex (core);
CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts;
ICONDA (IRBdirect),
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
Scopus, 1980–1992, nuo 2004;
Transportation Research Information Services (TRIS);
VINITI
nuo 2002
Transport means : proceedings

1822-296X
2351-7034 (elektroninis)

Kauno technologijos universitetas nuo 2014