A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Maisto chemija ir technologija
Food Chemistry and technology
1392-0227
2335-8793 (elektroninis)
KTU Maisto institutas CAB Abstracts;
Index Copernicus, nuo 2008
2004–2007 prieinamas per eLABą

Leistas 1993–2017

Matavimai
1392-1223
Kauno technologijos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
Index Copernicus, nuo 2008;
VINITI
Leistas 1995–2009
Materials science
Žr. Medžiagotyra
Kauno technologijos universitetas
Mathematical Modelling and Analysis: The Baltic Journal on Mathematical Applications, Numerical Analysis and Differential Equations
1392-6292
1648-3510 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2005;
Index Copernicus, nuo 2008;
INSPEC, nuo 2005;
MatSciNet (Mathematical Reviews);
Science Citation Index Expanded (Web of Science);
SCOPUS, nuo 2005;
VINITI;
Zentralblatt MATH
nuo 1996

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Mechanika
Mechanics
1392-1207
2029-6983 (elektroninis)
Kauno technologijos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
Compendex core INSPEC, nuo 2003;
Scopus, nuo 2005;
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
VINITI
nuo 2005

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Media Transformations
Žiniasklaidos transformacijos
2029-865X
2029-8668 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Communication Source, nuo 2012 2005-2016
Medicina
1010-660X
1648-9144 (elektroninis)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos gydytojų sąjunga Index Copernicus, nuo 2001;
MEDLINE, nuo 2002;
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
Science Direct, nuo 2014;
SCOPUS, nuo 2002;
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
nuo 2001
Web of Science bazėje žurnalo antraštė MEDICINA-LITHUANIAN
nuo 2018 leidžiamas MDPI
Medicinos mokslai
2345-0592 (elektroninis)
Žr. Journal of medical sciences
Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras
Medicinos teorija ir praktika
1392-1312
UAB “SK-Impeks”, Medicinos diagnostikos centras Index Copernicus, nuo 2002 2007-2016

 

Medžiagotyra
Materials science
1392-1320
2029–7289 (elektroninis)
Kauno technologijos universitetas CSA / ASCE Civil Engineering Abstracts;
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts;
METADEX;
INSPEC, nuo 2005;
Materials Science Citation Index (Thomson Reuters);
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2007;
Scopus, nuo 2008;
VINITI
nuo 2003
INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing
MEDH-EECA  Journal of Medical and Health Sciences Education for Eastern Europe and Central Asia

2783-6797 (elektroninis)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas nuo 2023
Meninis tekstas
Artistic Text: Understanding, Analysis, Interpretation
1648-1089
Lietuvos edukologijos universitetas Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
Literary Reference Center, nuo 2007;
MLA International Bibliography, 2004
1998–2012
Meno istorija ir kritika
Art History & Criticism
1822-4555
1822-4547 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universitetas Lituanistika, nuo 2005 nr. 1;
MLA International Bibliography database (2006);
Scopus
nuo 2005
Menotyra
Studies in art 
1392-1002
2424-4708 (elektroninis)
Lietuvos mokslų akademija Art & Architecture Complete, nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
Lituanistika
nuo 2001
Miestų praeitis
2029-4220 (elektroninis)
Lietuvos istorijos institutas Lituanistika, nuo 2004 nuo 2004
Miestų želdynų formavimas
1822-9778
2029-4549 (elektroninis)
Klaipėdos valstybinė kolegija Index Copernicus, nuo 2010 nuo 2010

nuo 2019 –
Darnios aplinkos vystymas

Miškininkystė
1392-2041
LAMMC Miškų institutas ir Aleksandro Stulginskio universitetas CAB Abstracts, nuo 1997 nr. 1;
Index Copernicus
Modern Stochastics: Theory and Applications
2351-6046
2351-6054 (elektroninis)
VTeX,
Vilniaus universitetas,
T. Ševčenko nacionalinis Kijevo universitetas
Current Index to Statistics – Extended Database (CIS/ED);
Directory of Open Access Journals (DOAJ);
EBSCOhost; Emerging Sources Citation Index (ESCI) of Web of Science;
Google Scholar;
Index Copernicus;
MathSciNet;
Scilit;
Zentralblatt MATH Database (zbMATH);
Scopus, nuo 2018
nuo 2014
Mokytojų ugdymas
1822-119X
2424-3302 (elektroninis)
Šiaulių universitetas Index Copernicus, nuo 2005 nr. 4;
EBSCO, nuo 2008;
Lituanistika
2008-2016
Mokslas – Lietuvos ateitis
Science – Future of Lithuania
2029-2341
2029-2252 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Index Copernicus, nuo 2009;
ICONDA (The International CONstruction DAtabase);
EBSCOhost: Academic Search Complete;
Lituanistika
nuo 2009
Mokslas ir edukaciniai procesai
Science and processes of education
1822-4644
2345-0681 (elektroninis)
VšĮ Sveikatingumo institutas Index Copernicus,nuo 2008;
EBSCO Publishing, nuo 2014;
Contemporary Science Association, nuo 2011;
Ulrich’s, nuo 2012
Mokslo ir technikos raida
Evolution of Science and Technology
2029-2430
2029-2449 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Index Copernicus, nuo 2009;
ProQuest;
EBSCOhost: Academic Search Complete;
CEEOL (Central and Eastern European Online Library);
DOAJ
2009-2013

 

Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai
1648-3979
Klaipėdos universitetas Lituanistika nuo 2015
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose
1822-1068
2335-8904 (elektroninis)
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Kauno kolegija
Google Scholar;
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
nuo 2014
Monetary studies
žr. Pinigų studijos
Lietuvos bankas
Musicology of Lithuania
Žr. Lietuvos muzikologija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Muzikos komponavimo principai: melodijos fenomenas
Principles of music composing: phenomenon of melody
2351-5155
Lietuvos muzikos ir teatro akademija Humanities International Index;
Humanities International Complete;
British Humanities Index;
MLA International Bibliography;
RILM Abstracts of Music Literature;
Scopus
nuo 2013