„Lietuvos totorių rankraščiai – nacionalinis turtas“

Vaizdo siužetas skirtas unikaliam paveldui – Lietuvos totorių raštijai. Pristatoma vieno žinomiausių Lietuvos totorių rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabo – kultūrinė vertė ir svarba. Po jo atradimo 1915 m. suaktyvėjo totorių raštijos tyrimai. Šis vaizdo siužetas – tai savotiška Lietuvos totorių raštijos istorijos enciklopedija. Medžiaga panaudota iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkinių. Scenarijaus autorė dr. Galina Miškinienė.