Tarptautinė konferencija „Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis“

2022-06-14

2022 m. birželio mėn. 15–17 d. Lietuvos mokslų akademijoje, Gedimino pr. 3, vyks tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Joachimo Lelevelio vadovėlio Mokslai, padedantys pažinti istorinius šaltinius (Nauki dające poznawać źródła historyczne), išleisto 1822 m. Vilniuje Zavadskio spaustuvėje, 200-ųjų metų jubiliejui. Konferencijoje  tikimasi pristatyti J. Lelevelio mokslinę veiklą europiniame kontekste, aptarti pagalbinių istorijos mokslų sampratos originalumą ir naujumą, taip pat apžvelgti istoriografiją bei naujus atradimus.

Organizaciniame konferencijos Joachimas Lelevelis ir pagalbinių istorijos mokslų praeitis, dabartis, ateitis komitete dalyvauja aštuonios institucijos. Šiame komitete Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką atstovaus ir pranešimą „Kodikologija Lietuvoje: nuo J. Lelevelio iki skaitmeninio pasaulio” skaitys Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė. Konferencijos dalyviai birželio 16 d. apžiūrės šiuo metu Bibliotekoje eksponuojamą parodą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viešųjų notarų ženklai: vaizdo individualumas ir visuotinumas“. Parodą pristatys Lietuvos istorijos instituto tyrėja archeografė Inga Ilarienė.

Mokslų, padedančių pažinti istorinius šaltinius, 200-ųjų metų jubiliejus yra tinkama proga dar kartą prisiminti Joachimo Lelevelio asmenybę ir apmąstyti jo laimėjimus. Organizatoriai siūlo dvi pagrindines refleksijų kryptis. Pirmoji bus skirta su Leleveliu susijusių tyrimų apibendrinimui: pagrindinių šaltinių, taip pat numanomam naujų šaltinių, galinčių praturtinti mūsų žinojimą, pristatymui. Turime pagrindo manyti, kad ne visi su Lelevelio asmeniu ir jo šeima susiję šaltiniai yra atskleisti arba pakankamai panaudoti.

Antroji konferencijos kryptis skirta platesnei diskusijai, kurios metu bus galima praplėsti su Lelevelio palikimu susijusių klausimų ribas, keliant ir plėtojant pagalbinių istorijos mokslų tyrimų temas, kurias plėtoti šioje Europos dalyje ir pradėjo šis mokslininkas. Bus svarstomi klausimai, susiję su šių mokslų praeitimi, dabartimi bei ateitimi, metodologine refleksija ir tyrimų siūlymais, taip pat laimėjimais, dabartinėmis galimybėmis ir suvaržymais bei tokio tipo tyrimų perspektyvomis Vidurio ir Rytų Europos regione. Konferencijos metu bus perskaityta 20 mokslinių pranešimų.

Konferencijos programa: https://www.istorija.lt/naujienos/joachim-lelewel-and-the-past-present-state-and-future-of-historical-auxiliary-sciences/programa-program/887

Konferencijos tezės: https://www.istorija.lt/konferencijos-tezes-abstrakty-konferencji/886

Komunikacijos skyrius