Skaitytojų aptarnavimas LMA Vrublevskių bibliotekoje nuo 2021 m. rugsėjo 20 d.

‒ iki ekstremaliosios situacijos pabaigos Biblioteka dirba pirmadieniais‒penktadieniais 8‒17 val.;

‒ bibliotekinės paslaugos teikiamos asmenims, atitinkantiems bent vieną galimybių paso kriterijų (žr.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr);

‒ asmens atitiktis bent vienam kriterijui įvertinama kontrolės poste pateikus galimybių pasą ar kitą jį atstojantį dokumentą;

‒ išimtį sudaro tik Bibliotekos abonemente dokumentus atsiimantys ar juos grąžinantys lankytojai – jų atitiktis kriterijams nevertinama;

‒ lankytojams be galimybių paso ar kito jį atstojančio dokumento teikiamos tik Pagrindinio fondo dokumentų grąžinimo ir atsiėmimo paslaugos Bibliotekos abonemente arba knygomate. Skaityklose esantys dokumentai į namus neišduodami;

‒ dokumentų išdavimas skaityklose ir abonemente atliekamas, reikalingus dokumentus užsisakius elektroniniame kataloge, telefonu, elektroniniu paštu arba vietoje;

‒ visose skaityklose galima skaityti užsisakytus leidinius, naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, taip pat dirbti atsineštais asmeniniais kompiuteriais, paisant reikalavimo tarp asmenų laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo, nurodymo laikytis kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo ir tinkamos rankų higienos;

‒ darbui skaityklose būtina iš anksto registruotis žemiau nurodytais telefonais ar el. pašto adresais, kadangi darbo vietų skaičius skaityklose ribojamas, siekiant užtikrinti reikalaujamą atstumą tarp skaitytojų. Iš anksto neužsiregistravę ir darbo vietų nerezervavę, skaitytojai į skaityklas bus priimami, tik jeigu jose tuo metu bus laisvų darbo vietų;

‒ siekiant aptarnauti daugiau skaitytojų, tam pačiam asmeniui darbo skaitykloje laiko bus skiriama iki 4 val. per dieną;

‒ naudotis kopijavimo aparatais šiuo laikotarpiu galima, tik sutarus su skaityklos darbuotoju;

‒ lankytojų skaičius renginių ir parodų erdvėse (vestibiulyje ir salėje) reguliuojamas, atsižvelgiant į bendrus atstumo ar (ir) ploto vienam asmeniui reikalavimus, todėl lankytojams būtina išankstinė registracija žemiau nurodytu telefonu ar el. pašto adresu;

‒ lankytojai į Biblioteką galės patekti tik su veido kaukėmis. Viduje nusiimti kaukę griežtai draudžiama. Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali jų dėvėti; tokiems lankytojams rekomenduojama dėvėti veido skydelį;

‒ Biblioteka pasilieka teisę neaptarnauti skaitytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Kilus tokių įtarimų, aptarnaujantysis darbuotojas turi teisę prašyti skaitytojo sveikatos būklę (temperatūrą) pasitikrinti specialiai tam skirtu prietaisu greta Bibliotekos rūbinės. Nustačius kurio nors skaitytojo karščiavimą ar kuriam nors skaitytojui atsisakius leisti matuoti temperatūrą, taip pat nesutinkant pateikti galimybių pasą ar jį atstojantį dokumentą, tokiam asmeniui nebus leidžiama dirbti Bibliotekoje;

‒ dėl ekskursijų ir renginių lankymo prašome kreiptis tel.: (8 5) 212 6890, arba el. paštu: dovilas.petkus@mab.lt ar inga.beruliene@mab.lt;

‒ dėl leidinių užsakymo, išdavimo į namus ir grąžinimo prašome kreiptis tel.: (8 5) 262 3678, arba el. paštu: abonementas@mab.lt;

‒ dėl darbo vietos rezervavimo, leidinių užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Bendrojoje ir Humanitarinių ir socialinių mokslų atvirųjų fondų skaitykloje  prašome kreiptis tel.: (8 5) 262 2546, arba el. paštu: aptarnavimas@mab.lt;

‒ dėl dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Bibliografijos skaitykloje prašome kreiptis
tel.: (8 5) 262 7935, arba el. paštu: donatas.ustinavicius@mab.lt (reikalavimas iš anksto rezervuoti darbos vietą šioje skaitykloje netaikomas);

‒ dėl darbo vietos rezervavimo, dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Fizinių mokslų skaitykloje prašome kreiptis tel.: (8 5) 212 0447, arba el. paštu: egidija.cipariene@mab.lt;

‒ dėl darbo vietos rezervavimo, dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo Senosios periodikos skaitykloje prašome kreiptis tel.: (8 5) 240 4834, arba el. paštu: senoji.periodika@mab.lt;

‒ dėl Rankraščių skyriaus fonde saugomų dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo, taip pat
dėl darbo vietos rezervavimo Tado Vrublevskio skaitykloje prašome kreiptis tel.: (8 5) 262 3667, arba el. paštu: rankrasciai@mab.lt;

‒ dėl Retų spaudinių skyriaus fonde saugomų dokumentų užsakymo, išdavimo ir grąžinimo, taip pat dėl darbo vietos rezervavimo Tado Vrublevskio skaitykloje prašome kreiptis tel.: (8 5) 262 3669, arba el. paštu: retispaudiniai@mab.lt;

‒ lankytojus aptarnaus darbuotojai, aprūpinti saugos priemonėmis; prieš darbą jų sveikatos būklė (temperatūra) bus tikrinama. Į darbo vietas nebus įleidžiami darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

‒ lankytojams ir darbuotojams sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai – prie skaityklų bei įėjimų į sanitarinius mazgus kabo darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtos priemonės;

‒ skaityklos vėdinamos ne rečiau kaip kas 1 valandą;

‒ aplinkos valymas ir dezinfekcija Bibliotekoje atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu).