Bibliografijos leidinių skaitykla

Skaitykloje:

Skaitytojai ras:

  • Lietuvos ir užsienio šalių informacinių bei bibliografinių leidinių;
  • bendrojo pobūdžio ir šakinių humanitarinių, socialinių, gamtos ir fizinių mokslų enciklopedijų, žinynų, žodynų;
  • statistikos leidinių apie Lietuvą;
  • einamąją Lietuvos spaudos bibliografiją;
  • leidinių bibliografijos, bibliotekininkystės, informatikos, knygotyros, mokslotyros ir mokslo istorijos klausimais;
  • visus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos leidinius;
  • atviros prieigos Naujų leidinių ekspoziciją.

Skaitytojai gali:

Informacija apie dokumentus:

Kontaktai:

El. p.: bibliografas@mab.lt

Darbo laikas:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais 8.00–15.45 val.