Bibliopolio žvaigždynas. Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys

1900 m. vasarį, lietuvių spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo metu, Peterburge, išspausdintas Antano Macijausko parengtas „Žemlapis lietuviškai latviško krašto“, pasak Vaclovo Biržiškos, pramušęs „juridinę sieną, kuria buvo aptverta lietuvių spauda“, ir paruošęs „dirvą spaudai grąžinti“. Unikalus šio litografinio žemėlapio, kurio vietovardžiai ir legenda išspausdinti lietuvių kalba lotyniškais rašmenimis, egzempliorius su leidėjo dedikaciniu įrašu Jonui Basanavičiui saugomas LMA Vrublevskių bibliotekoje. Dr. Daivos Narbutienės parengta paskaita „Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys“ (iš ciklo „Bibliopolio žvaigždynas“, kuriame pristatomi įdomiausi būsimo Knygų muziejaus eksponatai). Kaip amžininkai įvertino XX a. pradžioje pasirodžiusį žemėlapį ir kuo įdomus šis raštijos paminklas šiandien?