A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Šiauliai Mathematical Seminar
1822-511X
2335-8688 (elektroninis)
Šiaulių universitetas MatSciNet (Mathematical Reviews);
Zentralblatt MATH;
EBSCOhost;
Ulrich’s
2006–2016

Duomenų bazėse pavadinimas trumpinamas
Siauliai math. Semin.
Ankstesnė antraštė (1998–2005)
Fizikos ir Matematikos Fakulteto
Mokslinio Seminaro Darbai, ISSN 1392-7086.
Duomenų bazėse pavadinimas trumpinamas Fiz. Mat. Fak. Moksl. Semin. Darb.

Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai
2424-6131
2424-614X (elektroninis)
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija nuo 2016
Švietimas: politika, vadyba, kokybė 
Education Policy, Management and Quality
2029-1922
2669-1159 (elektroninis)
Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“ Copernicus Index;
Genamics;
Directory of Rresearch Journals Indexing;
Open Academic Journals Index (OAJI), nuo 2014;
WebQualis (QUALIS / CAPES), nuo 2013;
Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ), nuo 2015;
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), nuo 2015;
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), nuo 2015;
Academic Resource Index (ResearchBib);
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
nuo 2009