Naujienos

Fotografijų paroda „Lietuvos bažnyčios“ - Nuo gegužės 13 iki birželio 28 d. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, prie Bendrosios skaityklos, ant molbertų pirmą kartą eksponuojama Lietuvos… DAUGIAU
Kilnojamoji paroda „Pranciškus Skorina (1470‒1552): Renesanso intelektualas tarp Prahos ir Vilniaus“ Čekijoje - Gegužės pradžią žymi gražus kultūros įvykis, kilęs iš prasmingo kelerius metus trunkančio lietuvių ir čekų tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Čekijoje,… DAUGIAU
Paroda „Mūru stokim už Nepriklausomą Lietuvą…“ (K. Ėringis) - 2021 m. balandžio 16 d. sukanka 100 metų, kai gimė lietuvių tautai, valstybės istorijai ir mokslui svarbus žmogus – ekologas,… DAUGIAU
Paskaita „XX a. meno stiliai ir knygos menas“ - Knygos estetiką lemia specifiniai šios srities kūrybos principai ir technologiniai aspektai, tačiau visais laikais knygos meną veikė vyraujančios laikmečio meno… DAUGIAU
Jadvyga Juškytė ir jos rankraštinis palikimas - Minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną prisimename lietuvių kalbos puoselėtoją, draudžiamos spaudos  darbuotoją Jadvygą Juškytę, kurios rankraštinis palikimas saugomas… DAUGIAU