Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos sukaktis

2022-01-07

2022 metų sausio 10 – vasario 3 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pirmame aukšte veiks dvi parodos, skirtos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 75-mečio minėjimui: paroda apie mokyklos gyvenimą „Menų pašaukti“ ir šios mokyklos auklėtinių grafikos kompozicijos darbai „Juoda / Balta“. Parodų pristatymas ir sukakties minėjimas įvyks Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos renginių salėje sausio 17 d. 14 val.

Registracija į renginį: egle.stasiukaityte@mab.lt

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos paroda „Menų pašaukti“ – mokyklos jubiliejui skirtų renginių ciklo tęsinys. Paroda apie mokyklos gyvenimą ir jos mokinius bei mokytojus atspindi itin gabių menui vaikų mokyklos augimo ir plėtimosi raidą.

Paroda „Menų pašaukti“ – tai unikali galimybė iš arti susipažinti su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų parengtais leidiniais, iškiliausiomis asmenybėmis bei jų pasiekimais. Parodoje matysite pirmuosius dienynus, garbingiausius meno srities apdovanojimus ir pirminį mokyklos projektą, kuris buvo parengtas architekto A. Nasvyčio.

Ekspoziciją puošia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 8 klasės mokinių grafikos kompozicijos darbai „Juoda / Balta“. Jaunieji dailininkai grafinės raiškos priemonėmis ieško šviesos ir tamsos pusiausvyros: monumentalių siluetų priešpriešas harmoningai derina su tekstūrų niuansais, dinamiškus ritmus papildo subtiliais pustonių skambesiais. Gretindami abstrakciją ir siužetinį vaizdavimą, kūrėjai kiekvienas savaip perteikia juos supančią tikrovę bei įsivaizduojamus pasaulius.

Parodą papildo Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje saugomi leidiniai bei ikonografija apie Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų ir jos žymių auklėtinių darbus bei pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.

MENŲ PAŠAUKTI 

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla – vienintelė ir didžiausia menui gabių vaikų mokymo įstaiga Lietuvoje, kurioje ruošiami būsimieji muzikantai, baleto artistai, šiuolaikinio šokio atlikėjai ir dailininkai.

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos paroda „Menų pašaukti“ – mokyklos 75-mečio minėjimui skirtų renginių ciklo tęsinys. Paroda apie mokyklos gyvenimą ir jos mokinius atspindi itin gabių menui vaikų mokyklos augimo ir plėtimosi raidą. Ši ilgas tradicijas turinti unikali švietimo institucija, įsikūrusi Antakalnyje, netoli Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, kuklią savo veiklą pradėjo 1945 m. vienu Muzikos skyriumi. Po truputį augo ir stiprėjo. 1952 m. mokykloje buvo įsteigtas Choreografijos, o 1960 m. – Dailės skyriai. 1994 m. mokykla gavo gimnazijos statusą, o 2001 m. M. K. Čiurlionio menų gimnazija ir Vilniaus baleto mokykla pertvarkytos į vieną Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, kuri skirta itin gabiems menui visos Lietuvos vaikams. Naujoje Nacionalinėje menų mokykloje yra sudaryti ir veikia keturi skyriai: Muzikos, Baleto, Dailės ir Bendrojo ugdymo. Ši unikali švietimo įstaiga įsipareigojo įgyvendinti didžiojo Lietuvos kūrėjo M. K. Čiurlionio svajonę – būti Namais, kuriuose po vienu stogu skleistųsi trijų mūzų sparnai.

2008 m. prie Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos atidarytas Šokio teatras, kurio scenoje gali groti, šokti, statyti spektaklius mokyklos mokiniai. Į Šokio teatro spektaklius ir įvairius renginius kviečiami ne tik garbūs svečiai, tėvai, mokytojai, bet taip pat vilniečiai bei į Vilnių atvykstantys svečiai.

Mokyklos auklėtiniai sudaro didelę dalį profesionalių Lietuvos muzikinių kolektyvų, dirba Nacionalinio operos ir baleto teatro trupėje. Mokyklos vardą garsina ir įvairiuose renginiuose dalyvauja 5–7 klasių smuikininkų ansamblis, du chorai (3–5 klasių ir 6–12 klasių), simfoninis orkestras, išaugęs iš ilgą laiką gyvavusio styginių orkestro, įkurto ir vadovaujamo dirigento prof. Sauliaus Sondeckio.

Per 75-erius gyvavimo metus mokykla yra parengusi daug žymių muzikų, baleto šokėjų, dailininkų, kurie žinomi ir vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Šiandien mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdomuose įvairiose pasaulio vietose, šoka ir koncertuoja didžiausiose pasaulio scenose.

2021 m. švenčiant Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 75-erių metų jubiliejų, įsteigtas Dailės skyriaus mokytojo Romualdo Karpavičiaus sukurtas mokyklos garbės ženklas „Ad Astra“. Šiais garbės ženklais už ypatingus nuopelnus mokyklai ir šalies menui bei kultūrai pirmieji apdovanoti: ilgametis mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas, Muzikos skyriaus alumnai: Gintaras Rinkevičius, Davidas Geringas, Mūza Rubackytė, Petras Geniušas, Baleto skyriaus alumnai Anželika Cholina, Jurgita Dronina, Vytautas Brazdylis ir Dailės skyriaus alumnai: Arvydas Každailis, Danutė Jadzinskienė, Ignas Egidijus Talmantas, Birutė Žilytė.

Parengė bendrojo ugdymo skyriaus mokytoja Vestutė Tamulionienė (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla)