Vrublevskių bibliotekos dokumentai Vilniaus paveikslų galerijos parodose

2023-05-16

2023 m. gegužės 16 d. Vilniaus paveikslų galerijoje atidaromose parodose „Florentem“ ir „Kunstkamera“ eksponuojama 15 Vrublevskių bibliotekoje saugomų dokumentų. Paroda veiks iki kitų metų sausio 4 d.

Parodų lankytojai pamatys Boleslovo Mykolo Rusecko 1845–1846 m. mokyklinių piešinių albumėlį, taip pat jam, Bibliotekos įkūrėjo Tado Vrublevskio motinai Emilijai Beniovskytei-Vrublevskienei bei kitiems XVII–XIX a. gyvenusiems žmonėms priklausiusius atminimų albumus, Étienne’o Vauchero monografiją apie asiūklius bei jos vertėjos į lenkų kalbą Aleksandros Volfgangaitės laišką, lietuvių botanikos pradininko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Amerikoje, Shenandoah mieste, 1900 išspausdintą knygą „Botanika, arba taislius auguminis“, kitus dokumentus.

Šie ir kiti Bibliotekos dokumentai bus dalimi parodų pasakojimų apie tai, kaip žmogus nepaliaudamas mėgino pažinti ir įamžinti gyvosios gamtos elementus, kai kuriems iš jų suteikdamas ir simbolines reikšmes, o įvairias meno, gamtos ir kitokias retenybes bei įdomybes kolekcionavo joms skirdamas atskirus kambarius – kunstkameras.