Virtuali paroda „Leiskite ir man, ką galvoju, pasakyti!“

2022-08-03

2022 m. pavasarį Bibliotekoje veikė paroda „Leiskite ir man, ką galvoju, pasakyti!“: apie Vincento Ignaco Marevičiaus gyvenimą ir knygas. Paroda skirta pristatyti Apšvietos laikų literato Vincento Ignaco Marevičiaus (Wincenty Ignacy Marewicz, 1755–1822) kūrybą.

Kviečiame susipažinti su virtualiu šios parodos variantu >>>

Parodos autorė dr. Lina Balaišytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)
Paroda buvo rengiama, vykdant projektą, finansuojamą pagal LMT Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą (projekto reg. nr. S-LIP-21-04).
Parodos koordinatorė Ingrida Pajedaitė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius)
Redaktoriai: dr. Artūras Judžentis, dr. Giedrė Miknienė
Medžiagą internete pateikė Audronė Steponaitienė

 

Fotografija Vikos Petrikaitės

Vincento Ignaco Marevičiaus herbas Kosceša su perverta širdimi
Ostatnia do Laury odezwa: wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza woiwództwa trockiego. W Warszawie: [s. n.], 1788.