Tarptautinis geologijos mokslų istorijos simpoziumas

2021 m. liepos 19–22 d. įvyko 46-asis Tarptautinės geologijos mokslų istorijos komisijos (INHIGEO) simpoziumas. Dėl pandemijos renginys buvo nuotolinis ir transliuojamas iš Lenkijos geologijos instituto Varšuvoje. Simpoziumą rengė Lenkijos  Nacionalinis geologijos institutas – Nacionalinis mokslo tyrimų institutas, Tarptautinė geologijos mokslų istorijos komisija, Lenkijos geologų draugija bei Lenkijos mokslų ir menų akademija. Organizatoriai užtikrino puikią renginio sklaidą: su visais pranešėjais buvo suderintas ryšys, visi pranešimai buvo iš anksto atsiųsti organizatoriams. Renginio transliacija buvo įrašyta.

Pagrindinės pranešimų temos: nacionalinių geologijos tarnybų veikla ir jų kūrėjų biografijos, geologijos draugijų istorija, geologinės kartografijos raida, mineralų gavybos ir kalnakasybos istorija, žymių geologų biografijos bei kiti klausimai.

Simpoziumo metu buvo išklausyti 59 pranešimai. Lietuvos atstovai perskaitė 4 pranešimus. Vienas iš jų – LMAVB darbuotojos Birutė Railienės pranešimas, parengtas kartu su akad. Algimantu Grigeliu „Eduardo Eichvaldo idėjai apie gyvybės evoliuciją – du šimtmečiai“. Pranešime buvo aptarta E. Eichvaldo (1795–1876) sukurta gyvojo pasaulio evoliucijos schema, kurią autorius sukūrė darbo Vilniaus universitete laikotarpiu. Minėtąją teoriją autorius sukūrė trimis dešimtmečiais anksčiau už Č. Darviną (1809–1882). Pranešimo metu cituota E. Eichvaldo daktaro disertacija (1819), knyga Zoologia specialis (1829) bei Vilniaus universiteto zootomijos muziejaus inventoriaus autografas (1831) yra saugomi LMAVB.

Programa ir santraukos skelbiamos simpoziumo svetainėje: https://inhigeosymposium.pl/u/home

Parengė dr. Birutė Railienė