Sveikinimai kolegei

2021-10-07

2021 m. spalio 1 d. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus restauratorė Aušra Čiuladienė sėkmingai apgynė disertaciją „Senųjų rašytinių šaltinių dažų ir rišiklių tyrimas“ chemijos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti.

Disertacija rengta 2017–2021 metais, studijuojant Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto doktorantūroje ir remiantis dokumentų, saugomų Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, tyrimu.

Moksliniai vadovai – prof. dr. Vida Vičkačkaitė ir prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos institutas).

Disertacijos gynimo tarybą sudarė prof. habil. dr. Albertas Malinauskas (tarybos pirmininkas), prof. dr. Jurgis Barkauskas, doc. dr. Eglė Fataraitė-Urbonienė, doc. dr. Tatjana Kochanė ir prof. dr. Rasa Pauliukaitė. Visi recenzentai teigiamai įvertino Aušros Čiuladienės kruopščiai atliktą darbą, o mokslinis vadovas prof. habil. dr. Aivaras Kareiva ypač pasidžiaugė disertantės savarankiškumu.

Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos bendruomenė sveikina Aušrą Čiuladienę, sėkmingai ir sklandžiai apgynus disertaciją, bei linki kūrybingos mokslinės veiklos, toliau tyrinėjant kultūros paveldo dokumentus.

Informaciją parengė Birutė Giedraitienė