Svečiai iš Balstogės

2022-09-30

Paskutinę rugsėjo dieną LMA Vrublevskių bibliotekoje apsilankė kolegos iš Palenkės Lukašo Gurnickio bibliotekos Balstogėje: direktorė Beata Zadykowicz, direktorės pavaduotoja Katarzyna Siemieniuk, Mokslo skyriaus vedėjas Łukaszas Zabielskis ir kiti kolegos. Ši biblioteka – didžiausia visoje Palenkės vaivadijoje. Turėdama mokslo institucijos statusą, ji ne tik aptarnauja gausius Balstogės skaitytojus, rengia įvairias parodas, edukacijas bei kitokius renginius, bet ir atlieka mokslo tyrimus, rengia ir publikuoja mokslo leidinius. Abi bibliotekos kartu jau dešimtmetį leidžia mokslo publikacijų seriją, pavadintą „Folia Bibliothecalia“. Susitikimo metu lietuvių ir lenkų specialistai aptarė tolesnio bendradarbiavimo gaires ir formas. Svečiai susipažino su LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo ir Skaitmeninimo skyriais, pamatė rekonstruotą Bibliotekos pastatą. Valentinos Marmienės nuotraukos.

Direkcijos informacija