Susitikimas su Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininke

2023-09-18

2023 m. rugsėjo 15 d. LMA Vrublevskių biblioteką aplankė garbi viešnia – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė, Vilniaus dailės akademijos profesorė, menininkė ir parodų kuratorė Eglė Ganda Bogdanienė. Direktorius dr. Sigitas Narbutas garbiajai viešniai papasakojo apie Bilioteką, joje vykdomus statybos ir šalia numatytus aplinkotvarkos darbus, taip pat pasidalino sumanymu jau sutvarkytą ir atnaujintą kiemelį papuošti nauju mažosios plastikos kūriniu. Vienas toks jau puošia Bibliotekos vestibiulį. Tai Tomašo Oskaro Sosnovskio 1852 m. sukurta Jogailos ir Jadvygos skulptūra. Bibliotekos rūmai iškilo XIX a. prieš tai netoliese stovėjusių Radvilų rūmų teritorijoje. Priešais Biblioteką stūkso Gedimino kalnas, o jo papėdėje stovi Valdovų rūmai. Taigi kiemelį galėtų papuošti kita valdovų pora – Žygimantas ir Barbora. Ji žymėtų jaunystę ir amžiną meilę, įkvėpusią tiek puikiausių literatūros kūrinių, šiandien saugomų Bibliotekoje, taip pat kviestų ir vilniečius, ir gausius Vilniaus svečius į kiemelį pailsėti su knyga rankose ar ir be jos. Profesorė palaikė tokį sumanymą ir pažadėjo padėti jį įgyvendinti.

Nuotraukos Vikos Petrikaitės
Direkcijos informacija