,,Šnekėk greitai – diena trumpa“

2022-11-21

„Šnekėk greitai – diena trumpa“, ,,Varna varnos akies nekerta“ – šios patarlės, fiksuotos dar XVIII a. rankraštiniuose šaltiniuose, gyvuoja iki šių dienų. Jas, XVIII a. dar tikrai skambėjusias Mažojoje Lietuvoje lietuviškai kalbėjusių žmonių lūpomis užfiksavo vienas žymiausių XVIII a. Mažosios Lietuvos leksikografų ir tautosakos rinkėjų – Jokūbas Brodovskis (Jacob Brodowski, 1692–1744). Šiais metais kaip tik minime jo 330-ąsias gimimo metines.

J. Brodovskis svariu indėliu prisidėjo prie lituanistikos plėtotės – rankraščiuose mums paliko net du lietuvių kalbai ir kultūrai svarbius veikalus: vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodyną bei patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinį Litauische Sprichwörter und Rätsel. Apie patį J. Brodovskį biografinių žinių esama nedaug. Tikriausiai apie jį visai ir nebūtume sužinoję, jei ne po Antrojo pasaulinio karo vykdytos ir prof. Povilo Pakarklio (1902–1955) vadovautos tuometės LTSR Mokslų akademijos mokslininkų ekspedicijos. Jų metu į Lietuvą buvo pargabenti ne tik J. Brodovskio rankraščiai, bet taip pat ir kiti itin svarbūs lituaninio paveldo rašytiniai šaltiniai.

Parodos, nuo lapkričio 21 dienos eksponuojamos Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos fojė trijų stendų ekspozicijoje, žiūrovai turi unikalią galimybę pamatyti išlikusius J. Brodovskio rankraštinius veikalus. Jų puslapius sklaidė tokios lituanistikos įžymybės kaip Kristijonas Gotlybas Milkus, Martynas Liudvikas Rėza, Augustas Šleicheris, Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas, Frydrichas Kuršaitis ir kt. Drąsiai galime teigti, jog J. Brodovskio sudarytas rankraštinis vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodynas bei anksčiau anoniminiu laikytas ir tik neseniai tyrėjų J. Brodovskiui priskirtas patarlių ir priežodžių rinkinys yra lietuvių rankraštinio paveldo paminklai.

J. Brodovskiui skirta paroda papildo nuo lapkričio 18 d. eksponuojamą didžiąją parodą „Išsaugotas Rytprūsių ir Klaipėdos krašto lituanistinis paveldas – mokslui ir visuomenei“.

Parodą parengė dr. Kotryna Rekašiūtė