2021 metais Bibliotekoje restauruotų dokumentų paroda

2022-01-20

2022 m. sausio 18 d. LMA Vrublevskių  bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje eksponuoti 2021 metais konservuoti ir restauruoti dokumentai: pergamentai, rankraščiai, metrikos, knygos, žemėlapiai, raižiniai, laikraščiai. Praėjusiais metais  iš viso konservuoti ir restauruoti 83 įvairios apimties dokumentai iš Rankraščių ir Retų spaudinių fondų.

Parodą kartu su Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojais apžvelgė ir įvertino Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė, Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė, Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Raimonda Marcinkevičienė.