Restauruoti kunigaikščių Sapiegų laiškai

2023-03-09

2022 metais restauruotas Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriui pateiktas dokumentas LMAVB RS F139-4002/6 – Sapiegų korespondencija [Laiškai]. Laiškai rašyti ant įvairaus popieriaus, dauguma su vandenženkliais.

Fondo sudarytojai – Sapiegos. Fondą F139 sudaro 5589 vienetai 1604-1831 m. rankraštinių dokumentų lenkų, rusų, italų, prancūzų, švedų, vokiečių kalbomis. Fonde surinkta pačių kunigaikščių Sapiegų ir daugybės kitų Lietuvos ir Lenkijos didikų, politinių veikėjų, užsienio diplomatų laiškai; taip pat Sapiegų valdų administratorių, ekonomų, tarnų, jų tarpe didelė dalis svetimšalių – italų, prancūzų, vokiečių – mokytojų, muzikų, menininkų, dirbusių Sapiegų valdose, laiškai*.

Šio fondo dokumentai nuosekliai tvarkomi jau daugelį metų. Jų būklė yra labai įvairi. Blogos būklės dokumentai konservuojami ir restauruojami. Didelė dalis dokumentų jau restauruota.

Laiškų popierius pažeistas pelėsių, trapus, dėmėtas, trūksta popieriaus fragmentų. Atlikus popieriaus pH matavimus, paaiškėjo, kad šis rodiklis yra normos ribose, tačiau kai kurių laiškų rašalas yra problematiškas ir gali paspartinti laikmenos (popieriaus) destrukciją. Tai plačiai žinoma problema, kai rašalo sudėtyje esantys laisvi geležies jonai inicijuoja celiuliozės destrukciją. Šių jonų nustatyta ir kai kurių restauruojamo rinkinio laiškų rašalo sudėtyje. Siekiant išvengti neigiamo laisvų geležies jonų poveikio popieriui, aštuonių laiškų rašalui pritaikyta rašalo apdorojimo kalcio fitato tirpalu metodika. Po to restauravimui skirtu popieriumi (Japico, Japonija) atkurtos trūkstamos laiškų popieriaus dalys, ištiesintos popieriaus deformacijos, atlikta apdaila. Dokumentas grąžintas saugojimui į Bibliotekos Rankraščių skyriaus saugyklas.

* Abramavičius, V. (sudaryt.). (1963). Rankraščių rinkiniai: Собрания рукописей, (p. 192–193). Vilnius: Laikraščių ir žurnalų leidykla.

Dokumentą restauravo ir tekstą parengė Birutė Giedraitienė,
nuotraukos Valentinos Marmienės ir Birutės Giedraitienės