Pranciškaus Skorinos pagerbimo renginys

2022-05-12

Vilniaus rotušėje šiltai ir šviesiai paminėtas spaudos Lietuvoje ir Vilniuje pradžią ženklinančios Pranciškaus Skorinos Mažosios kelionių knygelės 500-šimtasis jubiliejus. Tai buvo vienas iš šiai datai skirtų oficialių renginių, organizuotų Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės ir draugijos Siabryna. Renginį apsilankymu ir pasveikinimu pagerbė LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, iniciavęs Skorinos metų minėjimą valstybės mastu, taip pat kultūros viceministras Albinas Vilčinskas. Baltarusių tautines bendrijas, veikiančias Lietuvoje, pristatė TMD vadovė dr. Vida Montvydaitė. Susirinkusiuosius pasveikino garsiausias šių dienų skorinistas habil. dr. Ilja Lemeškinas. Pranešimą „Pranciškus Skorina, jo knygos ir mes“ perskaitė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas. Vakarą papuošė Renesanso šokius pademonstravę Banchetto musicale (meno vadovė J.Mikiškaitė-Vičienė) šokėjai ir baltarusė cimbolininkė. Toje pačioje salėje 2017-aisiais prasmingai paminėtos 500-osios Rusėniškosios Biblijos metinės. Tai buvo dr. Dariaus Kuolio iniciatyva. Ji suteikia ypatingos prasmės vakarykštei iškilmei – jei apie valdovo ir aukštųjų LDK bei Čekijos dignitorių paramą Skorinai kol kas tik spėliojame, tai Vilniaus burmistrai, magistrato nariai ir nemažai miestelėnų buvo tie susipratę litvinai, kuriems reikėjo Rusėniškosios Biblijos ir Mažosios kelionių knygelės. Šį įvykį priminė 2017-aisiais LMA Vrublevskių bibliotekoje sukurta ir Rotušėje eksponuota kilnojamoji paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. Ką tik sužinota, kad Baltarusijoje, regis, ši data valstybiniu lygiu nebus minima. Vilnius ir jo atminties institucijos šiemet mielai priims visus, norėsiančius švęsti kartu šį iškilų įvykį. Sekite pranešimus spaudoje! Renginiai tik prasideda.

Direkcijos informacija
Nuotraukos Vikos Petrikaitės