Fotografijų paroda „Po dangum“

2022-04-01

2022 balandžio 4 – gegužės 13 d. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos renginių salėje eksponuojama Vitalio Vošterio fotografijų paroda „Po dangum“.

Vitalis Vošterys gimė 1985 m. sausio 30 d. Rokiškio rajono Obelių miestelyje. Mokėsi Obelių vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Ten įgijo vargonų specialybę. Baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, V. Vošterys keletą metų grojo vargonais Kriaunų ir Aleksandravėlės miestelių bažnyčiose.  V. Vošterys dirba muzikos mokytoju Nemenčinės Gedimino gimnazijoje. Mokytojas subūrė ir vadovauja muzikos grupei Rock ID.

Jauno ir talentingo specialisto pomėgių įvairovė apima ne vien muziką. V. Vošterys domisi kraštotyra, senuoju lietuvišku paveldu. Laisvalaikiu jis užsiima menine fotografija, dalyvauja įvairiuose konkursuose. Fotomenininkui kelia pagarbą paprastas, nesugadintas kaimo žmogaus dvasios grožis, senoviškas lietuvio būdas. Jo nuotraukose įamžintos lietuvių gyvenimo būdo, darbo akimirkos, jose atsiskleidžia įvairus ir tikroviškas kaimo papročių, tradicijų, materialinės kultūros vaizdas.

2020 m. V. Vošterio parodos surengtos Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, Zarasų krašto muziejuje, Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje, Obelių gimnazijoje. Respublikiniame mokinių fotografijų ir filmų konkurse „Lietuva prieš 30 metų ir dabar“ mokytojų fotografijų darbų grupėje V. Vošterio darbai buvo įvertinti pirmąja vieta.

Žvelgdamas į fotomenininko V. Vošterio fotografijas, nejučia, lyg pro kokį laiko plyšį patenki į nespalvotą pasaulį, kurio ženklai, kasdieniai ritualai, darbai, jau išsitrynę iš atminties, užversti laiko dulkėmis, staiga atgyja ir ima kuždėti žmonių balsais iš vienkiemio kasdienybės… Į tai, kas neišvengiamai yra ant išnykimo ribos, menininkas žvelgia labai asmeniškai, neįprastai šviesiai, jautriai. Fotografijose skleidžiasi kasdienio gyvenimo vaizdai iš senojo, jau bebaigiančio išnykti kaimo.

Menininkui rūpi pavienių žmonių istorijos, kaimo žmogaus darbų, jo ryšio su gimtąja vieta įamžinimas. Fotografijose matyti nepaprastas kaimo žmonių dvasios ramumas, šviesa. Pastebima visiška žmogaus ir gamtos, jo gimtosios žemės harmonija. Prieš mūsų akis atsiveria lietuviško kaimo žmogaus pasaulėjauta, rodomas tradicinis jo pasaulio modelis. Kiekvienas žmogus gyvena gamtos ritmu – savu, jaukiu, pastoviu. Menininko nuotraukose įamžintos lietuvių gyvenimo būdo, darbo akimirkos stiprina tautinę savivoką.