Paroda Videniškių vienuolyno muziejuje

Paskutinę vasaros dieną Videniškių vienuolyno muziejuje gražiai atidaryta paroda „Geologinės kartografijos pradininko Lietuvoje, geologo kunigaikščio Antano Karolio Giedraičio 175-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti“. Parodos autorės – LMA Vrublevskių bibliotekos ir Gamtos tyrimų centro darbuotojos Audrė Trumpienė ir Sigita Dagienė. Iškilmę pradėjo akad. Eugenijaus Jovaišos dokumentinis filmas „Gintaro kelias“. Parodos eksponatus ir A. K. Giedraičio gyvenimą patraukliai aptarė habil. dr. Valentinas Baltrūnas. LMA Vrublevskių bibliotekai ypač svarbus kunigaikščių Giedraičių vardas, nes joje saugomas vertingas šios garsios giminės dokumentų paveldas: knygos, rankraščiai, laiškai, fotografijos, įvairūs genealogijos ir heraldikos objektai. Vieno iš Giedraičių – kunigaikščio Mykolo – ir jo šeimos valia 2008 m. šie dokumentai buvo perduoti Vrublevskių bibliotekai, o 2009 m. – pristatyti visuomenei. Kol buvo gyvas, Mykolas Giedraitis jungė Didžiąją Britaniją ir Lietuvą, Oksfordą ir Vilnių, Giedraičius ir Kražius. Po mirties šias jungtis papildė dar viena garbinga vieta – Videniškiai. Čia, Šv. Lauryno bažnyčioje įrengtame šeimos mauzoliejuje, 2018 m. amžinojo poilsio atgulė jo palaikai.

Saugodama Lietuvos istorijos dokumentus, Biblioteka juos tvarko, tvarkydama – rodo, o rodydama – primena ir prisimena. Tebūnie tai prasmingieji mūsų su Jumis gilios pagarbos šiai garsiai giminei, o kartu tėvynės Lietuvos istorijai ženklai, teišlieka jie mūsų atmintyje nuolatos.

Daivos Narbutienės ir Monikos Eidėjūtės nuotraukos.
Direkcijos informacija