26-tasis tarptautinis mokslo ir technikos istorijos kongresas

2021-08-31

2021 m. liepos 25–31 d. įvyko 26-tasis tarptautinis mokslo ir technikos istorijos kongresas (ICHST). Dėl pandeminės situacijos renginys buvo nuotolinis ir transliuojamas iš Karolio universiteto Prahoje. Kiekvienais metais kongresas skiriamas specialiai temai. Šiais metais kongreso tema buvo Milžinai ir nykštukai moksle, technikoje ir medicinoje. Šį renginį, suburiantį viso pasaulio mokslo ir technikos istorijos specialistus, kas ketverius metus organizuoja Tarptautinės mokslo istorijos ir filosofijos draugijos Mokslo ir technikos istorijos padalinys (IUHPS/DHST), vienijantis 59 balsavimo teisę turinčių šalių ir 24 savarankiškai veikiančias komisijas. Kongreso pabaigoje buvo išrinkta nauja padalinio vadovybė, jam ketverius metus vadovaus Harvardo universiteto (JAV) profesorė Janet Browne. Balsavimo keliu buvo nutarta, kad 2025 m kongresas įvyks Naujojoje Zelandijoje.

Kongreso organizatoriai: IUHPS/DHST, Karolio universitetas Prahoje, Čekijos technikos universitetas, Čekijos mokslų akademija, GUARANT International. Kongrese užsiregistravo 900 dalyvių. Buvo perskaityti 785 pranešimai, veikė 223 sekcijos. Beveik visos IUHPS/DHST komisijos surengė ataskaitinius posėdžius. Darbas vyko 16-koje virtualių salių. Viso renginio metu kiekvienoje virtualioje salėjo budėjo informacinių technologijų specialistas. Vyko virtualūs susitikimai su leidyklų Springer ir Wiley atstovais, dalyviams buvo organizuojamos virtualios ekskursijos po Prahos muziejus. Visa kongreso medžiaga buvo filmuojama.

Kongrese LMAVB Mokslinės informacijos skyrius perskaitė du pranešimus: B. Railienė. Retrospektyvioji bibliografijos rodyklė – universalus šaltinis mokslo istorijai (Buvo pristatyta nacionalinės bibliografijos Serijos C patirtis ir Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos indėlis šiame darbe) bei G. Miknienė, B. Railienė. Baltijos šalių mokslo istorijos sklaidos fragmentas – konferencija Scientiarum Baltica. Pranešimas buvo įtrauktas į sekcijos Šaltiniai ir ištekliai mokslo istorijoje: ar dydis yra svarbu? programą.

G. Miknienės ir B. Railienės dalyvavimas kongrese neapsiribojo pranešimų skaitymų, taip pat dalyvauta IUHPS/DHST Bibliografijos ir dokumentacijos komisijos posėdyje, pasinaudota galimybe pristatyti pasaulinei mokslo istorikų bendruomenei mūsų bibliotekos taikomuosius mokslinius tyrimus, kuriamas duomenų bazes ir dalyvavimą Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų banko kūrime. B. Railienė pirmininkavo sekcijai Bibliografijos istorija, taip pat su balso teise Generalinėje asamblėjoje atstovavo Baltijos mokslo istorikų ir filosofų bendriją.

G. Miknienės ir B. Railienės dalyvavimą kongrese rėmė LMAVB.

Programa ir santraukos skelbiamos kongreso svetainėje.

Parengė dr. Birutė Railienė