Edita Keršulytė

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėja

Tel. +370 616 92955

El. paštas edita.kersulyte@mab.lt

Moksliniai interesai: dokumentų restauravimo technologija, knygų įrišų technologija ir terminija.

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2017
1. [S4] Keršulytė, Edita. Restoration of XVI century manuscript book Lives of the Saints binding and investigation of analogs // Лики памяти : сборник статей. Ереван : Армав, 2017. ISBN 9789939863757. P. 109-122.
 
2015
1. [S4] Keršulytė, Edita. Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga = Chronological survey of the Cyrillic manuscript books kept in Vilnius = Хронологический обзор кириллических рукописных книг, хранящихся в Вильнюсе // Slavica Vilnensis. ISSN 2351-6895. 2015, 60, p. 269-282. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/9944/7785> [žiūrėta 2016-01-19].
 
2014
1. [S6] Keršulytė, Edita; Smaliukienė, Gražina; Šimaitytė, Audronė (interviu, imantis). Knygrišiai – žinių sargai : [interviu] // Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2014, Nr. 1, p. 38-40.
2. [T2] Keršulytė, Edita. Restoration of the 16th century manuscript book „Lives of the saints“ // Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija : 10. Baltijas valstu restauratoru triennāles : stenda referātu krājums, Rīga, 2014 = Seeking balance: preservation, use, conservation : the 10th Baltic states triennial restorers’ : posters, Riga, 2014. [Riga : Latvijas Restauratoru biedrība, 2014. ISBN 9789934141096. P. 44-45.
 
2013
1. [S4] Keršulytė, Edita. XVI a. rankraštinės knygos „Šventųjų gyvenimo aprašymai” įrišas : atvejo tyrimas // Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. ISSN 1648-9772. 2013, 2009/2010, p. 26-41.
2. [S5] Keršulytė, Edita. [Pasakojimas apie knygrišio darbą] // Knygrišiai apie knygas ir knygrišystę. Vilnius : Mintis, 2013. ISBN 9785417010637. P. 35-39.
 
2012
1. [S4] Keršulytė, Edita; Bagdzevičienė, Jurga; Jonynaitė, Dalia. Совокупность технологически-исторических черт печатей и ее влияние на процессы реставрации // Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия : (сборник статей). Ереван. 2012, P. 90-112.
 
2010
1. [S4] Jonynaitė, Dalia; Keršulytė, Edita; Blažys, Algis; Mesmer, Renate. Vaško antspaudų technologinių ir istorinių bruožų įtaka restauravimo procesui // Lietuvos dailės muziejaus metraštis. ISSN 1648-6706. 2010, T. 13 (2008-2009), P. 72-98.
 
2007
1. [P2] Jonynaitė, Dalia; Keršulytė, Edita. The Influence of technological and historical properties on wax seals restoration process // International conference on conservation of medieval parchment and bindig, 26-28 September 2007, Moscow. Moscow. 2007, P. 29-36.
 
2005
1. [P2] Jonynaitė, Dalia; Keršulytė, Edita. The Influence of technological and historical properties on wax seals restoration process // Restaurācija: atgūtā, zaudētā, saglabātā informācija : 7. Baltijas valstu restauratoru triennāle, Rīga 2005 : konferences materiāli. Riga : Latvijas restauratoru biedrība, 2005. ISBN 9984751902. P. 219-223.
 
 • Edita Keršulytė. Nuo knygų įrišo tyrimų iki restauravimo. 8-tasis tarptautiniais rankraštinio ir spausdinto paveldo saugotojų ir restauratorių seminaras Atminties vaizdai. Naujausios rankraštinio ir spaudos paveldo saugojimo ir restauravimo technologijos. Matenadaranas – Šv. Mesropo Maštoco senųjų rankraščių mokslo tyrimų institutas (2018 – Jerevanas, Armėnija)
 • Edita Keršulytė. XVI a. rankraštinės knygos „Šventųjų gyvenimo aprašymai restauravimas“. 10-oji Baltijos šalių restauratorių trienalė Siekiant balanso: saugojimas, naudojimas, konservavimas. (2014 – Ryga, Latvija)
 • Dalia Jonynaitė, Edita Keršulytė. Vaško antspaudų technologinių ir istorinių bruožų įtaka restauravimo procesui. 7-oje Baltijos šalių restauratorių trienalė Restauravimas: informacija – sugrąžinta, prarasta, išsaugota (2005 – Ryga, Latvija)
 • 2018 m. YIVO Vilniaus projektas: dokumentų paruošimas skaitmeninimui, dalyvė.
 • 2016 m. projektas Istorinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis, dalyvė.
 • 2015 m. projektas Kolekcininko kabinetas, dalyvė.
 • 2014 m. projektas Teatro afišų restauravimas ir prevencinis konservavimas, dalyvė.
 • 2011–2012 m. EPAVELDO projektas Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra, dalyvė.
 • 2020-2023 m.  Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos narė.
 • Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitete 47 „Informacija ir dokumentavimas“ standartų ekspertavimas
 • Nuo 2021 m. LMA Vrublevskių bibliotekos atstovė Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitete Nr. 81: Kultūros vertybių išsaugojimas.
 • Nuo 2022 m. knygrišystės terminų aiškinamojo žodyno Language of Bindings vertimo į lietuvių kalbą grupės narė.

Parodos:

2021 m. parengta vieno restauruoto dokumento ekspozicija „Josvainių miestelio privilegija (1792): restauruotas dokumentas“ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

Edukacijos:

 • B. Giedraitienė, E. Keršulytė „Parašyk atvirlaiškį senoviniu rašalu“. Vilniaus knygų mugė 2022, 2022 m. vasario 24-27 d.
 • B. Giedraitienė, E. Keršulytė „Kuo rašė P. Skorina?“. Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“, 2022 m. rugsėjo 9 d.

Už rankraštinės knygos Šventųjų gyvenimo aprašymai (LMAVB RS F19-76) restauravimą 2012 m. Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos surengtame restauruotų darbų konkurse apdovanota laureato diplomu už geriausiai restauruotą meno vertybę ir už pavyzdinę dokumentaciją.