Dr. Timofej Murašov

Retų spaudinių skyriaus Senosios periodikos sektoriaus bibliografas, daktaras

Tel. +370 686 15798

El. paštas timofej.murasov@mab.lt

Moksliniai interesai:

  • Egzistencinė filosofija;
  • Rusų filosofija;
  • Fenomenologija;
  • Religijos filosofija.

  0000-0002-0216-4960

Autoriaus pavardė paryškinta publikacijose su Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos prieskyra
Publikacijų kodų laužtiniuose skliaustuose reikšmes žr. publikacijų rūšių klasifikatoriuje

2022
1. [ETD_DR] Murašov, Timofej. Sugrįžimo prie mąstymo ištakų problema Levo Šestovo filosofijoje = The problem of the return to the origins of thinking in Lev Shestov’s philosophy. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 148 p. DOI: 10.15388/vu.thesis.385. Prieiga per internetą: <https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:144392670/datastreams/MAIN/content> [žiūrėta 2022-11-03].
2. [R2a] Skučas, Paulius (interviu, imantis); Anušauskienė, Lina (interviu, duodantis); Palačionytė, Danguolė (interviu, duodantis); Murašov, Timofej (interviu, duodantis); Narbutas, Sigitas (interviu, duodantis); Petrikaitė, Vika (fotografas). Paslaptinga biblioteka : [LNK laida Žinios] // Lnk.lt : Laisvas ir nepriklausomas kanalas. 2022, spal. 14, 1 vaizdo įrašas (9 min., 17 sek.). Prieiga per internetą: <https://lnk.lt/zinios/178448> [žiūrėta 2022-10-18].
 
2021
1. [S1] Murašov, Timofej. Correlation between the concepts of All-Unity and self-will: Vladimir Solovyov and Lev Shestov as philosophers of freedom // Studies in East European thought. Dordrecht : Springer. ISSN 0925-9392. eISSN 1573-0948. 2021, vol. 73, iss. 4, p. 425-434. DOI: 10.1007/s11212-021-09429-y. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)] [IF: 0,250; AIF: 3,133; IF/AIF: 0,079; Q4 (2021, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 0,30; SNIP: 0,509; SJR: 0,114; Q2 (2021, Scopus Sources)]
 
2020
1. [S1] Murašov, Timofej. Sapno metafora Levo Šestovo iracionalizmo problemos kontekste = The metaphor of a dream in the context of the problem of Lev Shestov’s irrationalism // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2020, t. 105, p. 209-215. DOI: 10.24101/logos.2020.89. [Scopus; The Philosopher’s Index; Arts & Humanities Citation Index (Web of Science)] [CiteScore: 0,20; SNIP: 0,589; SJR: 0,197; Q3 (2020, Scopus Sources)]