Lobiai iš Luokės

2022-05-09

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse atsitiko ypač reikšmingas įvykis: Luokės Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Virginijus Palionis LMA Vrublevskių bibliotekai perdavė keliolika dokumentų. Seniausias iš jų – 1471 m. spalio 22 d. Žemaičių vyskupo Baltramiejaus raštas ant pergamento, kuriuo jis suteikia 40 d. atlaidus Luokės bažnyčią aplankantiems ir joje nustatytą skaičių poterių sukalbantiems maldininkams. Kitas pergamentas – 1499 m. birželio 17 d. Žemaičių vyskupo Martyno raštas, kuriuo jis panašiomis sąlygomis Luokės bažnyčią aplankantiems maldininkams irgi suteikia 40 d. atlaidus. Šis unikalus dokumentas turi du puikiai išlikusius antspaudus. Trečias raštas – popiežiaus legato kardinolo Tomo 1519 m. sausio 18 d. dokumentas, kuriuo jis Luokės bažnyčią aplankantiems maldininkams suteikia 100 d. atlaidus (perduotas jo vėlesnis nuorašas). Tarp dovanotųjų – du popiežiaus legato Gvardialfieros vyskupo Zacharijo Ferrerio 1521 m. sausio 7 d. atlaidų raštai (originalas ant pergamento ir jo vėlesnis nuorašas). Vėliausias dovanotas dokumentas datuotas 1930‒1940 m. Tai Luokės bažnyčios vizitacijos aktų rinkinys. Seniausi dokumentai prastos „sveikatos“, juos gydys: konservuos ir restauruos, Bibliotekos specialistai. Po to jie bus prieinami visuomenei. Vertingi dokumentai perduoti leidus Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui, tarpininkaujant prof. Adomui Butrimui ir padedant kraštotyrininkėms: Luokės gimnazijos mokytojai Sofijai Veitaitei-Gedminienei ir Telšių ligoninės gydytojai Eglei Gedminaitei-Kučikienei. Luokiškius raštijos paveldo saugojimo klausimais konsultavo Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus vedėja Edita Keršulytė, Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė, jos kolegė dr. Gita Drungilienė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė.

Nuotraukos Vikos Petrikaitės.
Direkcijos informacija