Rytprūsių ir Klaipėdos krašto dokumentų kolekcijos

F14. 502 vienetai,  1742–1921 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lietuvių, vokiečių k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Kolekcijos sudarytojas yra prof. dr. Povilas Pakarklis (1902–1955), LSSR MA narys-korespondentas, organizavęs 1945–1946 m. archeografinę ekspediciją į Klaipėdos kraštą.

Gauta 1947 m. iš LSSR MA Istorijos instituto.

F228. 3560 vienetų, XVIII–XIX a. rankraščiai, spaudiniai, dokumentai, herbai, mašinraščiai. Lotynų, vokiečių, lietuvių k.  Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondas gautas 1947 m. iš LSSR MA Istorijos instituto. Papildyta Povilo Pakarklio iš Kaliningrado srities parvežtais dokumentais 1946 m.; kiti papildymai: 1966 m.; 1969 m.; 1974 m.; 1987 m. 

F15. 475 vienetai, 1390–1918 m. rankraščiai, originalai ir nuorašai. Lietuvių, vokiečių, lotynų, prancūzų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Rinkinį sudarė Lietuvos Mokslų akademijos archeografinė ekspedicija, organizuota 1944–1945 m., vadovaujama LSSR MA nario-korespondento prof. Povilo Pakarklio.

Gauta 1946 m. iš  LSSR MA Istorijos instituto.

F257. 25 vienetai, 1743–1940 m. rankraščiai, dokumentai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondas gautas 1965 m. iš LSSR MA Istorijos instituto vyr. moksl. bendradarbio Vytauto Merkio.