Pergamentų kolekcijos

F1. 628 vienetai, 1187–1868 m. rankraščiai Lotynų, rusėnų, lenkų, italų, prancūzų, švedų, vokiečių kalbomis. Aprašas – 1898–1906 m. spausdintas inventorius, kortelių katalogas ir R. Jaso „Pergamentų katalogas“. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Pergamentų rinkinys sudarytas 1897–1905 m. Vilniaus viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojų.

Fondas gautas 1946 m. iš SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo evakuoti iš Vilniaus į Rusiją.

F2. 75 vienetai, 1503–1614 m. rankraščiai pergamentai. Rusėnų kalba. Aprašas – 1898 m. spausdintas inventorius, kortelių katalogas ir R. Jaso „Pergamentų katalogas“. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Pergamentų kolekcija sudaryta 1871 metais Vilniaus viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus organizatoriaus Petro Giltebrandto.

Gauta 1946 m. iš SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo evakuoti iš Vilniaus į Rusiją.

F3. 115 vienetų, 1414–1795 m. rankraščiai pergamentai. Lotynų, rusėnų, lenkų kalbomis. Aprašas – 1897 m. spausdintas inventorius, kortelių katalogas ir R. Jaso „Pergamentų katalogas“. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Rinkinys sudarytas apie 1879 metus Vilniaus viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojų iš Vilniaus kapitulos perimtų fondų.

Gauta 1946 m. iš SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo evakuoti iš Vilniaus į Rusiją.

F4. 60 vienetų, 1505–1713 m. rankraščiai pergamentai. Lotynų, rusėnų, lenkų, italų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas irR. Jaso „Pergamentų katalogas”. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Rinkinio sudarytojai: nuo – 1891 m. Tadas Vrublevskis, iki 1947 m. – LSSR MA Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotojai, Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos.

F5. 82 vienetai, 1448–1779 m. rankraščiai pergamentai. Lotynų, rusėnų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas ir R. Jaso „Pergamentų katalogas“. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Kolekcija sudaryta 1949–1959 m. LSSR MA Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriuje iš Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos (XVI a. – 1944); Šiaulių „Aušros“ muziejaus (1921–1950) rinkinių likučių, akademiko K. Jablonskio dovanų, pavienių pergamentų.

F6. 440 vienetų, 1387–1922 m. rankraščiai pergamentai, originalai ir nuorašai. Lotynų, rusėnų, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas ir R. Jaso „Pergamentų katalogas“. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve.

Rinkinys sudarytas 1957 metais, tvarkant Vilniaus kapitulos archyvinį fondą.

Fondas gautas 1956 m iš Vilniaus valstybinių restauracijos dirbtuvių (Vilniaus katedros remonto metu).