Įstaigų fondų kolekcijos

F73. 120 vienetų, 1815–1913 m. dokumentų originalai ir nuorašai, mašinraščiai, spaudiniai. Rusų, lietuvių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Kauno gubernijos valdyba, įsteigta 1842 metais. Lietuvos teritorijoje veikė iki vokiečių okupacijos 1915 m.

Gauta 1951 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F254. 852 vienetai, 1919–1940 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, dokumentų kopijos. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas iš Lietuvių mokslo draugijos per Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institutą (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F74. 16 vienetų, 1804–1924 m. dokumentai, rankraščiai. Rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja yra 1909–1939 m. Vilniuje veikusi Lietuvių mokslo draugijos biblioteka.

Gauta 1947 m. iš LSSR Mokslų akademijos Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F75. 544 vienetai, 1784–2007 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: E. ir E. Vrublevskių biblioteka 1912–1940; LSSR MA Centrinė biblioteka, įsteigta 1941 m. sausio 16 d.; įvairios privačios dvarų, draugijų, asmenų bibliotekos, įlietos į LMAVB fondus.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) ir toliau gausinama naujais vienetais.

F180. 95 vienetai, 19331940 m. dokumentai. Lietuvių, vokiečių ir kt. kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1950 m.  iš buv. Kauno valstybinio universiteto.

F223. 75 vienetai, 1931–1939 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas 1940 m. gautas iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F76. 790 vienetų, 1797–1947 m. bylos. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Šiaulių miesto valdyba, įvairiais istorijos laikotarpiais veikusi skirtingais pavadinimais: carinės Rusijos (iki 1915 m.) miesto valdybos, kaizerinės Vokietijos okupacijos laikotarpio, pirmosios Lietuvos Respublikos (1919–1940 m.) miesto savivaldybės ir sovietinės okupacinės valdžios (1940–1941 m.) Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto bylos. Trūksta 1904, 1905, 1917–1918 m. bylų.

Gauta 1952 m. iš Šiaulių muziejaus „Aušra“.

F77. 42 vienetai, 1926–1940 m. dokumentai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Šiaulių muitinė, įsteigta 1921 metais, tačiau fonde beveik vien 1939 metų dokumentai.

Gauta 1952 m. iš Šiaulių muziejaus „Aušra“.

F217. 1606 vienetai, 1872–1942 m. mašinraščiai, rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1947 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F78. 219 vienetų, 1432–1927 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai. Rusėnų, lotynų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: Vilniaus miesto prekybininkų kongregacija 1432–1793 metais; Vilniaus pirklių rūmai 1840–1915 ir 1921–1927 metais.

Gauta 1945 m. iš istoriko prof. Henriko Lovmianskio (1898–1984).

F224. Fondas netvarkytas. Yra apie 18000 kortelių. 1922–1939 m. dokumentai.

F424. 218 vienetų, 1817–1943 m. dokumentai. Hebrajų, rusų kalbomis. Fondas sutvarkytas ir aprašytas Rankraščių kataloge.

Į LMAVB dokumentai pateko kartu su Vilniaus arkivyskupijos dokumentų kolekcija (F318) iš buv. Knygų rūmų.