Bibliotekos vaizdai

Biblioteka XX a. 4-ajame dešimtmetyje

Bibliotekos pastatas