Biblioteką aplankė „Radviliados“ vertėjas Simonė Carbonis

2022-06-23

Joninių išvakarėse Bibliotekoje apsilankė „Radviliados“ vertėjas italų kalbon Simonė Carbonis. Svečias Bibliotekai padovanojo brangią dovaną – ką tik Italijoje pasirodžiusią „Radviliados“ publikaciją. Skaitytojas joje suras lietuvių herojinio epo faksimilę, lotyniško teksto perrašą ir epo vertimą italų kalbon, palydėtą išsamiais filologiniais ir istoriniais komentarais. Šio leidinio pagrindą sudaro magistrinis S. Carbonio darbas, sėkmingai apgintas 2020 m. Salerno universitete. Knygos pradžioje įdėta šiam darbui vadovavusio prof. Enrico Marijos Ariemmos pratartis, taip pat jautri S. Carbonio įžanga, Lietuvos lotyniškosios literatūros apžvalga ir herojinio epo aptarimas. Ši publikacija žymi svarbų etapą kūrybinėje jaunojo mokslininko biografijoje. Šiemet jis baigė darbą Vytauto Didžiojo universitete, kur dėstė italų kalbą, ir grįžta Italijon, kur jo laukia lotynų kalbos dėstymas. Dėkodama S. Carboniui už jo darbą ir šią knygą, visa gausi LMA Vrublevskių bibliotekos bendruomenė jam nuoširdžiai linki kuo didžiausios sėkmės ir tikisi, kad pažintis su senąja ir moderniąja Lietuva jį dar atves prie kitų lituanistinių darbų!

Vikos Petrikaitės nuotraukos.