Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Spaustuvės-leidyklos Lituania dokumentai
 

Enzio Jagomasto spaustuvė  Lituania Tilžėje, prieš 1937 m.
Iš:  Iš: Kaunas D. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. – Vilnius, 2000.

Tilžės leidyklos ir spaustuvės savininkas Enzys Jagomastas (sėdi dešinėje), jos darbuotojai (M. Renkewitz, J. Schück, H. Plath) ir mokiniai. 1897 m.
Iš: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga : lietuviškos knygos raida, 1547-1940. – Vilnius, 1996.

Laikraščio Naujasis Tilžės keleivis redaktorių viešnagė Bitėnuose (1937 ar 1938 m.). Viduryje M. Jankus, jo dešinėje A.O. Ona Jagomastaitė-Vilmantienė, E. Jankutė ir E. V. Mecklenburgas, kairėje - K. Juodkazienė
Iš: http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2818

Jagomastų šeimos viešnagė K. ir J. Juodkazių namuose Pagėgiuose (1938 m.). Sėdi iš kairės: K. Juodkazienė, D. Jagomastas, A.O. Jagomastaitė-Vilmantienė, E. Jagomastas, Aleksandra Marcinkevičiūtė, Pagėgiuose dirbęs agronomas. Stovi E.V. Mecklenburgas.
Iš: http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2818

Inventar Buch. [E.Jagomasto spaustuvės-leidyklos Lituania inventorinė knyga] 1900-1932.
LMAVB RS F101-52, l. viršelis,1, 2 v.

 

 
Knygų sąrašas Jagomasto spaustuvės Lituania Tilžėje. [1940 m.]
LMAVB RS F76-168, l. 4 v.
Naujojo Tilžės keleivio platinimo sąrašai. 1932, 1933 m.
LMAVB RS F101-327, l. 1, 5.

 

Naujojo Tilžės keleivio platinimo dinamika. 1924-1932 m.
LMAVB RS F101-327, l. 6.

 

Žieminė Lietuvių Szventė. [Lietuvių Giedotojų draugijos ruošiamo vakaro programa]. 1914 m.
LMAVB RS F101-438, l. 1 r,v.

 

E. Jagomasto spaustuvės-leidyklos Lituania inventoriaus sąrašo, sudaryto repatrijuojant į Lietuvą, fragmentai. 1941 m.
LMAVB RS F101-34, l. 1, 3, 6.

 

 
LKT Pirmininko sekretoriato vedėjo K.Sideravičiaus pasirašytas raštas E.Jagomastui dėl spaustuvės pergabenimo į Lietuvą. Kaunas, 1941.05.20.
LMAVB RS F101-29, l. 25.