Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Apie parodą

Panerių memorialinio muziejaus vedėjo Algio Karoso iniciatyva Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių (LMAVB) ir Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) parengė virtualią parodą Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas. Paroda skiriama Mažosios Lietuvos leidėjo, spaustuvininko, kultūros veikėjo, bibliofilo, Tilžės akto (1918) signataro, garbingo Lietuvos sūnaus Enzio Jagomasto žūties 70-osioms metinėms. Enzį Jagomastą ir jo šeimą – žmoną Martą, sūnus Jurgį, Dovą, dukrą Oną ir jos vyrą Emilį Vilmantą-Mecklenburgą – 1941 metų vasarą suėmė gestapas ir be teismo sušaudė Panerių miške. Taip naciai atkeršijo Enziui Jagomastui už tai, kad jis smerkė vokiečių nacionalizmo politiką Mažojoje Lietuvoje, spausdino lietuviškas knygas ir skatino tautiečius prenumeruoti lietuviškus laikraščius, skaityti lietuviškas knygas, mokyti vaikus lietuviškai kalbėti, skaityti bei rašyti. 

Sklaidant istorijos puslapius, kai praėjusias dienas jau dengia laiko patina ir net šioks toks romantikos šydas, mums viskas atrodo aišku: uždraudė lietuvišką spaudą – kovojom; grėsė lietuvių tautos rusifikacija ar germanizacija – kovojom. Ginklas buvo lietuviška spauda. Viena po kitos steigėsi Tilžėje, Klaipėdoje spaustuvės, spausdinančios knygas, laikraščius Mažajai ir Didžiajai Lietuvai; knygnešiai, nepaisydami pavojų, nešė jas per sienas, inteligentai, suglaudę pečius, švietė ir budino tautos savimonę. Mintyse piešiam gražų vaizdą..., bet iš tikrųjų tai buvo sunkus ir sudėtingas laikotarpis. 

Paroda Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas, parengta iš LMAVB ir VUB fonduose saugomos medžiagos ir kviečia sugrįžti į tuos laikus, pavartyti išlikusius rankraštinius ir kitus dokumentus, liudijančius, kaip ir kuo gyveno Enzys Jagomastas ir jo aplinkos žmonės prieš daugiau kaip septyniasdešimt metų. Parodoje smulkiai nenagrinėjama spaustuvininko ir leidėjo gyvenimas ir veikla. Siekta parodyti dokumentus, kurie byloja, jog E. Jagomasto gyvenime būta visko: džiaugsmo ir pasiekimų, nusivylimo ir apgaulės, baimės ir persekiojimų. Norėta parodyti ir priminti, kad net nepalankiomis gyvenimo aplinkybėmis galima išlikti teisingu ir ryžtingu žmogumi, savo šalies patriotu. Enzys Jagomastas labai mylėjo Tėvynę Lietuvą ir savo laiškus dažnai pabaigdavo žodžiais „Tėvynainiški sveikinimai“.

 

Parodą rengė:

VU bibliotekos Parodų organizavimo ir muziejinių rinkinių skyriaus vedėja Snieguolė Misiūnienė,

LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė,

LMA Vrublevskių bibliotekos Informacijos skyriaus bibliografė Aušra Šalnaitė,

LMA Vrublevskių bibliotekos Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji redaktorė Audronė Steponaitienė.

Tekstus ir bibliografinį aprašą redagavo:

VU bibliotekos  Parodų organizavimo ir muziejinių rinkinių skyriaus bibliotekininkė Nijolė Giniotienė,

VU bibliotekos Bibliografinių išteklių rengimo skyriaus vyriausioji bibliografė Salomėja Peciulkienė,

LMA Vrublevskių bibliotekos Nacionalinės bibliografijos sektoriaus vadovė Rasa Pukėnienė.